Legutóbbi bejegyzések

Január 3. – A keresztények “jele”

János 13:31-35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (János 13:35) Ez egy fantasztikus kijelentés Jézustól! A keresztény ember megkülönböztető jellemvonása a kereszténység Feje szerint az, hogy egymást szeretjük. Úgy tűnik, hogy a mai gyülekezet számára ez nem általánosan osztott nézet. Valódi szeretet ápolása más hívők felé a legtöbb keresztény […]

Január 2. – Az Ő teljességét birtokolod

János 1:16-17 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (János 1:16) A keresztény élet nem olyan, mint az életbiztosítás, amikor a pénzünket csak a halálunkkor kapjuk meg, a mennybe való bejutásunkkor. Minden hívő már most megkapta Isten kegyelmét és teljességét. Minden, ami Ő, már most birtokoljuk újjászületett szellemünkben. Teljesek lettünk benne. (Kolossé 2:9-10) Amikor […]

Január 1. – Jézus Isten volt

János 1 1-5:14 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (János 1:1) Jézus nem pusztán egy Istentől küldött ember volt, Ő maga volt az Isten. Ez az Újszövetség legfontosabb kijelentése. Minden más igazság ezen alapul. Ha Jézus csak egy ember volt, akkor függetlenül attól, hogy milyen jó volt, […]

Fogadalmat tenni, vagy nem tenni?

Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek. (Példabeszédek 4:26) Az óév vége és az újév eleje jó alkalom arra, hogy számba vegyed az életedben történteket, és tervet készíts az előtted álló dolgokra nézve. Némelyek nem tartják jónak a visszatekintést, és bizonyára nem tartják jónak az újévi fogadalmakat sem. De az Írás ezen […]

Isten választott

És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala, aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. (Lukács 2:37) Tételezzük fel, hogy Anna tizennégy éves volt, amikor férjhez ment. Ebben az esetben 98 éves volt az igevers idején. Ennek ellenére még mindig böjtölt és imádkozott éjjel és nappal. Csodálatos asszony […]

Kijelentett ismeret

És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. (Lukács 2:26) Egyik pásztor barátom elmesélte nekem, hogy mielőtt megkapta a Szent Szellemben való keresztséget, a karizmatikusokban egy dolog zavarta kiváltképpen, amit “kijelentett ismeretnek” nevezünk. Két doktorátusi fokozattal rendelkezett, szemináriumot végzett, mégis, amikor olyan szolgálókat […]

Dániel hatása

A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:  Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.  (Máté 2:1-2) Figyelemreméltó, hogy ezek a Keletről érkező emberek úgy értelmezték a csillag megjelenését – […]

Őbenne

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács 2:11) Jézus nem úgy” fejlődött” Úrrá és Megváltóvá. Ő a Dicsőség Uraként született. Jézus Isten volt, aki testben jelent meg. (1 Timotheus 3:16.) Milyen hatalmas titok! Hogy képes a Mindenható Isten egy ember formájára korlátozni magát? Még ha képes is erre, […]

Köszönjük adományát!

Charis Alapítvány AWM 11737007-21175282-00000000