Legutóbbi bejegyzések

Január 9. – Hogy növekszik a hit?

Lukács 17:5-10 Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” (Lukács 17:5) Az apostolok ugyanazt a dolgot kérték Jézustól, amit keresztények milliói ma is kérnek. Több hitet szerettek volna. Jézus megdöbbentette őket válaszával, pont úgy, ahogy a hitről szóló igazság megdöbbenti az embereket ma is. Azt mondta ugyanis, hogy nincs szükségük több hitre. Hitük […]

Január 8. – Légy az, akinek Isten teremtett!

Máté 3:1-12; Márk 1:1-8; Lukács 3:1-18 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: (Máté 3:1) Ezek az igék Bemerítő János szolgálatáról számolnak be. János 30 évet töltött Júdea pusztáiban a szolgálatára készülve. Ezután mindössze hat hónapig szolgált, mielőtt Jézust bemerítette, és a nép őt követte. Ennek ellenére a rövid hat hónap […]

Január 7. – Jézus is készült

Lukács 2:41-51 Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. (Lukács 2:46) Ez az egyetlen igei feljegyzés Jézus gyerekkoráról, mégis sokat tanulhatunk ebből a rövid beszámolóból. 12 évesen a bölcsessége megdöbbentette azokat a férfiakat, akik egész életüket az Írások tanulmányázásával töltötték (47. vers). Ne felejtsük el, hogy […]

Január 6. – Kiállás az igazságért

Máté 2:16-23 Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. (Máté 2:16) Heródes cselekedete mögött Sátán volt a valódi felbujtó. Mióta Isten először prófétált az asszony magváról, […]

Január 5. – Semmi sem lehetetlen!

Lukács 1:26-38 Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. (Lukács 1:37) Micsoda kijelentés! Ha azon a módon hinnék, ahogy Mária akkor hitt, amikor Gábriel szólt hozzá, mekkorát változna az életünk! Születésünktől fogva arra tanítanak bennünket, hogy ismerjük fel a korlátainkat. “Nem lehet a tiéd. Ne nyúlj hozzá! Ne rakd azt a szádba! Ne nyúlj a tűzhöz!” […]

Január 4. – A hit szereteten keresztül munkálkodik

Galata 5:1-6 Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. (Galata 5:6) Amikor elkezdtük Jamie-vel a szolgálatot, olyan szegények voltunk, mint s templom egere. Hittem, hogy Isten bőséget ad, mégis folyamatosan küszködtünk. Egy alkalommal mindössze egy zacskó keksz és némi kóla volt nálunk élelmiszer gyanánt, amit […]

Január 3. – A keresztények “jele”

János 13:31-35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (János 13:35) Ez egy fantasztikus kijelentés Jézustól! A keresztény ember megkülönböztető jellemvonása a kereszténység Feje szerint az, hogy egymást szeretjük. Úgy tűnik, hogy a mai gyülekezet számára ez nem általánosan osztott nézet. Valódi szeretet ápolása más hívők felé a legtöbb keresztény […]

Január 2. – Az Ő teljességét birtokolod

János 1:16-17 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (János 1:16) A keresztény élet nem olyan, mint az életbiztosítás, amikor a pénzünket csak a halálunkkor kapjuk meg, a mennybe való bejutásunkkor. Minden hívő már most megkapta Isten kegyelmét és teljességét. Minden, ami Ő, már most birtokoljuk újjászületett szellemünkben. Teljesek lettünk benne. (Kolossé 2:9-10) Amikor […]

Köszönjük adományát!

Charis Alapítvány AWM 11737007-21175282-00000000