Köszönjük, ha adód 1%-ával támogatod alapítványunkat! >>>

Adószámunk: 18293144-1-08

Legutóbbi bejegyzések

Január 18. – Isten törvényei

Róma 3:19-31 Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit “törvénye” által. (Róma 3:27) Pál ezen a helyen a hit törvényéről beszél. A hit egy törvényszerűség. Ahogy a fizikai világban vannak törvények, a szellemi birodalom is rendelkezik törvényszerűségekkel. Sok keresztény frusztrációjának az oka ennek meg nem […]

Január 17. – Hitünk megosztása

János 1:37-42 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. (János 1:41) András volt Jézus első olyan tanítványa, aki a hitét megosztva másvalakit Krisztushoz vezetett. Pétert vezette Jézushoz, aki Jézus egyik legnagyobb apostola lett. Ő prédikált Pünkösd napján, amikor háromezer ember született újjá. A templom kapujában […]

Január 16. – Sátán ereje korlátozott

Máté 4:1-11; Márk 1:12-13; Lukács 4:1-13 Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. (Lukács 4:13) A versek megfogalmazása azt mutatja, hogy Sátán Jézust megkísértő fegyverarzenálja kimerült, ezután pedig el kellett távoznia. Túl sokat tulajdonítunk Sátánnak. Tévesen. Nem rendelkezik ugyanis korlátlan számú kísértéssel, melyekkel bennünket zaklathat. Ahogy az 1. János 2:16 megjegyzi, három […]

Január 15. – Nyűgözd le Jézust!

Máté 8:5-13; János 20:24-29 Jézus így szólt hozzá: “Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (János 20:29) Amikor először tudatosult bennem, hogy az Úr ma is tesz csodákat, rájöttem, hogy a keresztény életemből kihagytam a természetfelettit. Ez arra ösztönzött, hogy az elvesztegetett időt bepótoljam, mégpedig azonnal szerettem volna mindent megkapni. Hallottam a […]

Január 14. – A bőség tetszik az Úrnak

3. János 2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. (3. János 2) Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.. (3. János 2) Jézus az életét adta értünk, hogy megszabadítson bennünket […]

Január 13. – Tudni, hogy ki vagy

Máté 4:1-11; Márk 1:12-13; Lukács 4:1-13 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” (Máté 4:3) Sátán három kísértéséből kettő így kezdődött: Ha Isten fia vagy. Jézus Isten volt, de emberi testtel rendelkezett, melynek növekednie kellett ismeretben és bölcsességben. (János 1:1; 1. Timóteus 3:16; […]

Január 12. – Hallani a hangját

János 10:1-5 Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. (János 10:3) Jézus azt mondta, hogy az Ő juhai hallják az Ő szavát, és nem hallgatnak idegenek hangjára (4,5 versek). Mégis úgy tűnik, hogy a legtöbb keresztény épp az ellenkezőjét tapasztalja. A hívők többsége […]

Január 11. – Az igaz ember hit által él

Habakuk 2:1-4 Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.  (Habakuk 2:4) Az igaz nem esetenként, vagy csak a bajban használja a hitét. Az igaz hit által él. Ez pedig arra utal, hogy a hit életünk része, olyan fontos a számunkra, mint evés vagy a lélegzés. Amikor a feleségem […]

Köszönjük adományát!

Charis Alapítvány AWM 11737007-21175282-00000000