Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2010. augusztusi hírlevél

Hogyan kövessük Isten akaratát?

Kedves Barátom!

Sok nehézségen mentem át 1968 óta, amikor a szolgálatot kezdtem. Gyakran éreztem úgy, hogy feladom. Valójában sok akkori ismerősöm azt gondolta, hogy fel kéne adjam. De Jamie és én kitartottunk, és most látjuk a számtalan életet, amelyek megváltoztak Isten feltétel nélküli szeretetének és kegyelmének üzenete által. Szeretnénk megosztani veled néhány dolgot, amelyeket az Úr tanított nekünk, ami mozgásban tartott minket, és kérjük Istent, hogy ugyanezt tegye veled is.

Annak ellenére, hogy kezdettől fogva tudtuk Isten általános akaratát életünkre, fogalmunk sem volt, hogyan teljesítsük. Meg kellett tanulnunk teljesen Tőle függeni és figyelni halk, csendes hangjára, tervének lépésről lépésre való kijelentéséhez. Ahogy szorgalmasan kerestük Őt, minden egyes lépés világossá vált, és a szolgálat növekedett.

Egy nagyon fontos lépés, amit Isten irányítására tettünk, hogy elkezdtük kazettáinkat és CD-inket ingyen juttatni azoknak, akiknek nem telt rá. Legtöbben nem értették miért tettük ezt, de nekünk ez nagyon hatékony volt. Visszatekintve, ez volt az egyik legokosabb dolog, amit valaha tettünk. Ha ebben nem követtük volna Isten vezetését, szolgálatunk nem növekedett volna úgy, mint ahogyan történt. Évekkel ezelőtt abbahagytuk a számlálást, miután ingyen odaadtunk több, mint hat millió kazettát, CD-t, kiskönyvet és más anyagokat. Jelenleg naponta átlagosan 22,000 látogatónk van a weboldalunkon és több ezer a letöltések száma. Halleluja! Az Ige terjed!

Anyagaink ingyenes szolgáltatása fő döntés volt, és számunkra óriási lépés, de azóta rengeteg más döntést és lépést kellett tennünk. Ezekben Isten vezetése segített a csapdákat elkerülni és bővölködő áldásait hozta ránk.

Megtanultuk, hogy nem elég csak tudni mi Isten akarata; meg kellett tanulnunk követni azt. Némelyek megkapják Isten életükre való akaratának kijelentését, de aztán megszűnnek keresni Őt irányításért. Isten akaratát megtudni kritikus tényező, de ez csak az első lépés. Azután meg kell tanulnod követni azt, és együttműködni Vele, hogy megvalósuljon.

Ennek nagy bibliai példája Mózes története. Mózes, aki tudta, mi Isten akarata az életére, mégis teljesen eltévesztette Isten időzítését és tervét.

A 2Mózes 2. foglalja össze Mózes életének első negyven évét.

Csodálatos, ahogy az Úr ugyanazt az embert, aki Mózes halálát elrendelte, arra használta, hogy felnevelje, és nagyságra emelje. De Mózesnek a kiváltságos egyiptomi neveltetéstől többre volt szüksége.

Kritikus hibát követett el, amely 2Mózes 2:11-12-ben van feljegyezve:

„És történt abban az időben, miután Mózes felnevekedett, hogy kiment testvéreihez és meglátta a nehézségeiket: észrevette, amint egy egyiptomi megütött egy hébert, egyik atyjafiát. Körülnézett, és mikor látta, hogy senki sincs a környéken, megölte az egyiptomit és elrejtette a homokban.” (angolból)

Mivel a 2Mózes nem szolgáltat sok részletet, némelyek feltételezik, hogy Mózes csak a héber védelmére kelt azért, mert ez volt a helyes dolog, és nem azért mert tudta, hogy ő maga is héber.

Ap. Csel. 7:23-25 azonban ellentmond az ilyesfajta gondolatmenetnek:

„És mikor betöltötte a negyvenedik évét, a szívébe jött, hogy meglátogassa testvéreit, Izráel gyermekeit. És mikor látta, hogy egyikük sérelmet szenvedett, megvédte, és megbosszulta az elnyomottat, és megsemmisítette az egyiptomit: Mert azt gondolta, a testvérei felfogták, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket: de ők nem értették.”(angolból)

E versekben világosan látszik, Mózes tudta, hogy Isten arra hívta, hogy szabadítást hozzon a hébereknek. Annak ellenére, hogy ismerte Isten akaratát, azt hitte, a saját ereje és befolyása fogja ezt elvégezni. Saját kezébe vette a dolgokat, és megölte az egyiptomit, ezzel teljesen eltévesztve Isten tervét és időzítését az izráeliták megszabadítására. Ez Mózesnek negyven évébe került a pusztában, ami nem volt Isten eredeti akaratában.

Értelmezésem szerint az Ige és a prófécia alapján, amit Isten adott Ábrahámnak Izráel egyiptomi kivonulásával kapcsolatban, Mózes legalább tíz évvel hamarabb próbálta Isten akaratát véghezvinni (1Móz. 15:13 és 2Móz. 12:40).

A világi feljegyzések Mózes életéről mind azt mondják, hogy hatalmas és befolyásos vezető volt.Valószínűleg úgy vélte, hogy mivel Isten azt akarta, hogy ő legyen az izráeliták szabadítója, minek várni? Ezt elvégezheti magától is. Türelmetlensége az izráeliták rabszolgaságát harminc évvel meghosszabbította, és Mózesnek negyven pusztában töltött évébe került.

Krisztus testében ma sokan esnek ugyanabba a csapdába, amibe Mózes is esett. Rábukkannak Isten életükre szóló akaratára, de aztán úgy döntenek, véghez tudják vinni saját természetes adottságaik és erejük segítségével. Azt gondolják most már tudják mi Isten akarata, és nem szánnak időt annak felfedezésére, hogy miként akarja azt véghezvinni rajtuk keresztül.

Sokan nem szánnak időt arra, hogy felkészüljenek Isten akaratának beteljesítésére. A körülöttük levő szükség hatására reagálnak, és arra kényszerülnek, hogy Isten tervének beteljesülését siettessék. Isten dolgait felgyorsítani nem tudod, de késleltetni biztosan. Mózes ezt keserves módon tanulta meg, aminek az lett a vége, hogy Isten tervét harminc évvel késleltette.

Keresztények, akik elhívattak a szolgálatra, azt gondolják, hogy nincs idő bibliaiskolába menni, vagy arra hogy kiképzésben részesüljenek. Azt gondolják, most azonnal indulniuk kell, és nekiállni, hogy Isten hívását betöltsék. Úgy elmélkednek, hogy ha nem kezdik a szolgálatukat azonnal, emberek szenvedhetik meg, míg ők a felkészüléssel foglalkoznak. De nem gondolnak azokra az emberekre, akiknek kárára lesz, ha szolgálatukba felkészületlenül lépnek.

A Bibliában végig látunk példákat arra, hogy Isten felkészíti embereit az általa kijelölt szolgálatra. Sosem tette azt, hogy egyik nap felkent valakit, és aztán másnap elküldte prédikálni. Dávid tizenhárom évet várt királynak való felkenetésétől királlyá válásáig. Miután Sámuel felkente, mit csinált? Visszament a mezőre, és legeltette a juhokat. (Lásd 1Sámuel 16:13-19.)

Mint már láttuk, Mózesnek tíz évet kellett volna várni. Pálnak tizennégy évet kellett. Azután ott volt Ábrahám, akinek huszonöt évet kellett várnia, míg száz éves nem lett, amikor megláthatta Isten próféciájának beteljesülését, miszerint ő „nemzetek atyjává” lesz. Isten megváratta ezeket az embereket, hogy felkészítse őket. Biztos akart lenni abban, hogy sikerrel teljesítik majd elhívásukat.

Az egyik veszély, amit ma a Krisztus testében láthatunk, hogy újdonsült keresztényeket a szolgálat rivaldafényébe löknek, mielőtt még készek lennének erre. Ez különösen az újonnan megtért hírességek, mint sportolók, vagy filmsztárok esetében lett népszerű. Sokkal hamarabb vezető pozícióba helyeztük őket, mint arra készek lettek volna, azt gondolván, hogy népszerűségük miatt másokat Jézushoz fognak vonzani. Az Első Timótheus 3:6 pontosan ez ellen figyelmeztet minket. Azonban sokan figyelmen kívül  hagyják Isten figyelmeztetését, így számosan megsérülnek emiatt.

Isten mindig valamilyen erődön felüli dologra hív el, mert azt akarja, hogy Rajta függj. Fontos, hogy várj, és Őszerinte tégy mindent, az Ő időzítésében, nemcsak magad miatt, hanem azok miatt is, akikhez Isten elhívott, hogy taníts. Nem szaladhatsz csak úgy előre magadtól, azt gondolva, hogy majd boldogulsz valahogy irányítása nélkül.

Jézus erről beszélt a János 15:5-ben, ahol azt mondja,

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki bennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem nem tehettek semmit.” (angolból)

Csak akkor termünk sok gyümölcsöt, ha – az Ő irányítását keresve az Igén és imán keresztül – kapcsolatban maradunk vele. Ha nem, semmit nem végezhetünk el. Világos, mint a nap! A kulcs: Benne maradni- kapcsolatban maradni Vele – és nem a magunk útján menni, amint azt gondoljuk, most már tudjuk mi az akarata.

Némelyek közületek azt gondolják, hogy az életetekre való tervét jóvátehetetlenül elrontottátok. De Isten bármit meg tud fordítani. Ha megalázod magad, és kéred a vezetését, újra sínre tesz. Mózes kiesett Isten tervéből, de Isten mégis hatalmasan használta. Ha kéred, megmutatja, mit tégy.

Isten nem automatikus szabályok, képletek alapján foglalkozik velünk. Személyes, élő kapcsolatban akar vezetni téged.  Szükséged van a mindennapi irányítására, hogy elkerüld a hibákat és az általa kiszabott úton haladj. Térj meg abból, hogy saját erődből teszed a dolgokat. Aztán kérd az Ő tökéletes időzítését és tervét.

Ha már tudod, hogy mi az akarata életedre, akkor tanuld meg követni azt. Segítségül épp most fejeztem be egy új tanítás-sorozatot. A három, külön-külön öt részből álló album közül az első címe „Hogyan találhatod meg Isten akaratát”, amiről a múlt havi hírlevélben írtam. A második album címe „Hogyan kövesd Isten akaratát”, erről beszéltem ebben a levélben. A harmadik „Hogyan töltsük be Isten akaratát” amiről a következő havi hírlevélben írok majd. Hiszem, hogy ennek a tanítás-sorozatnak az üzenete meg fogja változtatni az életedet.

Mindhárom albumot egy speciális csomagban, az Isten Akarata Csomag-ban ajánlom. Ráadásként, egy különleges DVD-t is mellékeltem, Sorstörténetek címmel, amely hét átlagos ember történetét mutatja be, akiknek az élete teljesen megváltozott Isten életükre való akaratának keresése során. A csomag értéke Ł58, de úgy érzem, hogy fontos mindenkinek hallania, ezért Ł40-ért ajánlom. Nagyon szeretném, hogy a tiéd lehessenek ez a tanítás-sorozat.

Ezek az üzenetek az Evangéliumi Igazság Szeminárium élő tanításainak felvételei. CD vagy DVD formátumban kaphatók. Megrendelhetők az internetes oldalunkon: www.awme.net, vagy segélyvonalunkon +44 (0) 1922 473300 (nemzetközi hívás).

Isten áldjon meg!