Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2010. májusi hírlevél

Pozitív látásmód egy negatív világban

Ha talán még nem vetted észre, hogy negatív világban élünk, akkor biztosan nem figyeltél oda.  Folyamatosan szolgálok elkeseredett embereknek, akik nem személyes, hanem a világban való negatív dolgok miatt vannak elkeseredve. Ritkán ismerik fel környezetük és más emberek hatását magukon.

Jézus tisztában volt a negatív környezet hatásával. Mikor valakit feltámasztott a halálból, mindig elkülönítette magát. Minden hitetlent kiutasított, mert tudta, hogy hitetlenségük befolyásolhatja a dolgok kimenetelét. Márk hatodik fejezetében olvashatjuk, hogy még Jézus sem tudott semmi hatalmas dolgot véghezvinni a faluban, ahol felnőtt, az emberek hitetlensége miatt. Jézus mindig hitben járt.

Nos, akkor hogyan maradhatsz pozitív egy negatív világban? Hagy kezdjem ezekkel a versekkel Józsuéból.

“Senki nem lesz képes szembeszállni veled egész életedben: veled leszek, mint ahogy Mózessel voltam: nem hagylak cserben, nem hagylak el. Légy erős és bátor: mert te osztod szét örökségül e népnek a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és nagyon bátor, hogy mindent aszerint cselekedj, amint Mózes az én szolgám megparancsolta neked: ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy sikeres légy minden utadon” (Józsué 1:5-7) (angolból)

Itt az Úr Józsuéhoz beszélt, akinek Mózes helyére kellett lépnie, amely nem csekély feladat volt. Az Úr azt mondta neki, “Mózes halott. Most indulj.” Azután azt mondta Józsuénak, hogy legyen erős és nagyon bátor, ne féljen és ne rettegjen. Ezek ellentétes erők. Ha félsz és rettegsz, akkor nem vagy erős és bátor.

Ezek ellensúlyozzák egymást. Tehát két dolgot tenned kell, és kettőnek ellene kell állnod.

“Senki nem lesz képes szembeszállni veled egész életedben: veled leszek, mint Mózessel voltam.” Ezt hangsúlyozva Isten megígérte Józsuénak, hogy ha erős és bátor lesz, semmi nem akadályozhatja meg, hogy Isten akarata teljesüljön Józsué életén keresztül.

Az Úr nem tesz érted dolgokat automatikusan – rajtad keresztül munkálkodik, és ha elbátortalanodsz, vagy rettegsz, megállítod a folyamatot.

Efézus 3:20 ezt mondja:
“Annak pedig, aki mindent képes megtenni sokkal felülmúlva azt, amit kérünk, vagy elgondolunk a bennünk munkálkodó erő szerint.” (angolból)

A “szerint” kifejezés azt jelenti, hogy azzal arányosan, vagy abban a mértékben, amennyire az erő munkálkodik bennünk. Isten rajtunk keresztül munkálkodik. Ha elcsüggedünk, megállítjuk Isten erejének rajtunk keresztül való áradását.

Itt egy másik példa: Sámuel első könyvében olvashatunk a szörnyű helyzetről, amellyel Dávid állt szemben. Apósa, Saul, próbálta megölni. Tizenhárom éven keresztül üldözték, és minden nap az életéért küzdött. És most mindenét elégették, feleségeit és az embereinek feleségeit és gyerekeit elhurcolták, és a saját emberei épp azon voltak, hogy megkövezik. Nem valami nagyszerű környezet!

Mégis 1Sámuel 30:6 ezt mondja:
“És Dávid felettébb elcsüggedt; mert az emberek azt beszélték, hogy megkövezik, annyira elkeseredett a lelkük fiaikért és lányaikért: de Dávid bátorította magát az Úrban az ő Istenében.”(angolból)

A dolgok sötétnek látszottak, Dávid olyan helyzetben volt, hogy körülötte minden azt mondta “csüggedj el és félj,” de Dávid az Úrban bátorította magát. Tudod, hogyan? Vette az Igét, és elkezdte vigasztalni magát, és csak néhány óra leforgása alatt Isten neki tett ígérete beteljesült, és ő király lett. Ha beadta volna a derekát az utolsó percben, vesztett volna.

Mondom nektek, testvérek, nagyon sok embert látok manapság, aki áll egy darabig, aztán feladja. Mintha határt szabnának, hogy meddig fognak Istennek hinni. Lehet azt gondolod, Nos, meddig kell helytállnom? A válasz egyszerű: Addig állsz, amíg megbátorodsz. Egyszerűen sosem adod fel.

Ha azt mondod “Itt a határ. Eddig megyek el,” garantálom neked, hogy a Sátán elég agyafúrt ahhoz, hogy kitalálja, hol van az a határ, és azon átkényszerítsen. De mikor azt mondod “Sosem lépek ki. Soha nem adom fel” ez hatalmas különbséget jelent az eredményben. Ez az, amit Isten mondott Józsuénak: “Légy erős és bátor, bármi történjen.”

Fel kell ismerned, hogy a Sátán használja e világ gonosz és negatív dolgait, hogy elveszítsd a bátorságodat, még akkor is, ha ezek nem személyesen befolyásolnak téged. Elbátortalanodhatsz azáltal, hogy nézed a politikát, olvasod az újságot, és figyeled a híreket. Ha nem állsz ellene, azt fogja okozni, hogy elbátortalanodsz, félni fogsz, és ami a legrosszabb, az Úr iránt való szereteted meghidegül (Máté 24:12). El kell döntened, hogy a bátorodást választod – hogy bátorítod magad az Úrban.

A Biblia azt mondja Ézsaiás 26:3-ban, hogy az Úr tökéletes békében tartja azokat, akik elméjüket Rajta tartják, mert Benne bíznak. Békességünk közvetlenül kapcsolódik gondolatainkhoz. Bele vagyunk ágyazva ebbe a világba, mint keresztények eddig soha a történelemben – olvasva, hallgatva, nézve ugyanazt az istentelenséget, amit a világ, és aztán csodálkozunk, miért kapjuk ugyanazt az eredményt is. Egyszerű: ha szemét megy be, szemét jön ki.

Az Írás mondja, hogy állj ellene az ördögnek és elfut tőled (Jakab 4:7). A klasszikus példa ennek elmulasztására a 4Mózes 13-ban található. Mózes elküldte embereit, hogy kémleljék ki az Ígéret Földjét. A föld olyan gazdag volt, hogy egy fürt szőlőt két ember cipelt egy rúdon. Visszajött a hír, hogy a föld tejjel és mézzel folyó föld, de óriások laknak ott.

Káleb és Józsué jó hírt hozott:
“Káleb csendesítette a Mózes ellen fordult embereket, és azt mondta, Menjünk fel azonnal és foglaljuk el; mert kétségtelenül képesek vagyunk, hogy legyőzzük.” (4Mózes 13:30) (angolból)

De a másik tíz kém negatív hírt hozott:
“De az emberek, akik vele mentek azt mondták, Nem tudunk megbírkózni ezzel a néppel, mert erősebbek nálunk.” (4Mózes 13:31) (angolból)

Tizenkettőből tíz meg volt győződve, hogy nem képesek megtenni – mindennek a negatív oldalát látták. Csak kettő hitt Istennek.

Nézd mi történt később, Józsué könyvének második részében, miután Mózes meghalt, és Izráel gyermekei végre készek voltak az Ígéret Földjére való bemenetelre. Kiküldtek két kémet Jerikó védelmének kikémlelésére. Egy Ráháb nevű prostituált befogadta őket otthonába és Józsué 2:9 és 11-ben olvashatjuk, amit mondott:

“Tudom, hogy az ÚR nektek adta a földet, és tőletek való rettegés szállt ránk; az egész föld lakossága elbátortalanodott miattatok… És amint meghallottuk ezeket a dolgokat, a szívünk elszorult, és nem maradt bátorság egy férfiben sem miattatok: mert az ÚR, a ti Istenetek Isten a mennyben fenn, és lenn a földön.”(angolból)

Mikor Józsué és Káleb azt mondták 4Mózes 14-ben, hogy az ő védelmük eltávozott tőlük, igazuk volt; Ráháb pontosan ezt erősítette meg. Ha az izráeliták bátorították volna magukat az Úrban, és engedelmeskedtek volna Istennek, az Egyiptomból kivonuló nemzetség nem töltött volna negyven évet és azt követően nem halt volna meg a pusztában.

Hidd el, hogy ha csak szándékosan el nem határozod, hogy bátorítod magad az Úrban, nem fogsz megbátorodni. A megbátorodás nem normális; a normális az, hogy elbátortalanodunk. Nem normális erősnek és bátornak lenni, de az biztos, hogy lehetséges. Isten Igéje pontosan elmondja, hogyan tegyük. És dicsőség Istennek, szeretnék része lenni megbátorodásodnak és annak, hogy ma erős és bátor légy.

Most tanítottam egy új sorozatot “Hogyan maradjunk pozitívak egy negatív világban” címmel.  Nem tudlak eléggé bátorítani, hogy vedd meg ezt az új tanítást. Magam is megerősödtem és megbátorodtam, ahogy tanítottam, és tudom hatalmas változást fog eredményezni a te életedben is. Ha valaha bátorításra volt szükségünk, az most van!

Lehetővé tettem ezt a sorozatot CD vagy DVD formátumban, egy mostanában rendezett Evangéliumi Igazságok szeminárium élő felvétele. Megrendelhető az internetes oldalunkon: www.awme.net vagy telefonon: +44(0)1922 473300, vagy ha postán visszaküldöd a kitöltött megrendelőlapot.

Jamie és én szeretnénk megköszönni mindannyiatok segítségét Isten szeretete és kegyelme üzenetének hirdetésében. Áldás vagy számunkra és azoknak, akiknek élete megváltozott miattad.

Isten áldjon téged:

Andrew & Jamie