2010 novemberi hírlevél

Tanítványság evangélizáció

Kedves Barátom!

Nem oldhatsz meg egy problémát anélkül, hogy ne tudnád, mi is a probléma. Nem kezelhetsz betegséget anélkül, hogy ne tudnád, milyen betegségről van szó. Nem oldhatod meg anyagi nehézségeidet anélkül, hogy ne tudnád, hová megy a pénzed.

Mégis keresztények változást remélnek és változásért imádkoznak személyes életükben és a társadalomban anélkül, hogy az igazi problémával szembenéznének. Legtöbben nem is tudják, mi a probléma. Tehát akkor mi a döntő tényező? Miért nem változunk mi, és a világ az Evangélium által úgy, ahogy azt az Úr szeretné?

Azért, mert Isten Igéje “A” mag, amit Ő használ, hogy kiárassza Életét életünkbe és a világba, de a keresztények nagy többsége nem veti szívébe Isten Igéjét és ha el is veti, nem védi. Foglalkoztam ezzel a problémával a múlt havi magazinban, és részletesen taglaltam új könyvemben, amit október elsején adtunk ki, Változás erőlködés nélkül címmel.

Itt a megoldás: A gyülekezetnek Jézus parancsának kell engedelmeskednie, miszerint tanítvánnyá tegyünk minden népet, nem pusztán megtérté.

“Menjetek és tegyetek tanítványokká minden nemzetet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem nevében” (Máté 28:19)

Vegyük észre, Jézus nem azt mondta, hogy megtértekké tegyük a nemzeteket, hanem hogy tanítványokká. Ez nagyon nagy különbség. Jézus azt mondta, hogy a tanítvány az a személy, aki megmarad az Ő beszédében, amíg szabad nem lesz.

“Akkor azt mondta Jézus azoknak a zsidóknak, akik hittek benne: Ha megmaradtok az én igémben, akkor valóban a tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” (János 8:31-31)

Ez nem az, amit a kereszténység mint egész eddig tett. A hangsúly arra helyeződött, hogy csak érjük azt el, hogy az emberek mondjanak el egy imát, hogy ne menjenek a pokolra. Ez volt idáig a célja közel minden “keresztény evangélizációnak”.

És mi ezzel a baj? Nem akarjuk, hogy az emberek újjászülessenek, és az örökkévalóságot ne a pokolban töltsék? Persze, hogy akarjuk. De nem ez az, amit az Úr mondott nekünk, hogy tegyünk. Azt mondta, hogy tegyünk mindenkit tanítvánnyá, és az evangélizáció leghatásosabb módja a tanítvány-képzés.

Legtöbb keresztény itt megszűnik figyelni. Azt hiszik, az evangélizálás az első lépés, és azután következik a tanítványság. Ezért látunk tömeges evangélizációs hadjáratokat. Ha van utólagos munka, általában az is csak felvizezett utógondolat még a legjobb esetben is. Az igazi cél az volt, hogy újjászülessenek emberek.

De Jézus módszere nem ez volt. Jézus kinyúlt a bűnösökhöz, nem csak a szentekhez (Márk 2:17). Isten szeretetéről tanított nekik, és be is mutatta a csodákon keresztül, amiket véghezvitt. Tanította a bűnösöket arról, hogy Isten országa miként működik, anélkül, hogy “oltárhoz hívást” bocsátott volna ki.

Jézushoz egyszer egy gazdag ifjú jött, aki olyan szenvedélyt mutatott, ami azonnali elismerést vívott volna ki majdnem minden mai gyülekezetben. Mégis Jézus azt mondta, hogy a fiatalember nem kaphatott örök életet teljes elkötelezettség nélkül (Márk 10:17-27). Az ifjú szomorúan távozott.

Egy egész tömeg hitt Jézusban Jeruzsálemben, de Ő nem bízta Magát rájuk, mert nem voltak készek (János 2:23-25). Mások is hittek benne, de azt mondta nekik, hogy nem lesznek szabadok, hacsak meg nem maradnak az Ő beszédében (János 8:31-32).

Ez megbotránkoztatta azokat, akik hittek Jézusban (János 8:33), ugyanúgy, mint sok mai “keresztényt” is megbotránkoztat, ha azt hallják, hogy egyszerűen csak elismerni Jézust nem elég. A zsidók, akik hittek Jézusban azt mondták, hogy ők mindig szabadok voltak, és soha senkinek nem voltak rabszolgái. Ez nevetséges, ha figyelembe vesszük, hogy az egész zsidó nemzet a Rómaiak rabja volt abban az időben és minden egyén személyesen a bűn és az ördög elnyomása alatt volt (János 8:34). Mégis azt a látszatot tartották fenn, hogy ők “szabadok”, mint megannyi mai vallásos ember, a bűnhöz és a világhoz való nyilvánvaló rabságuk ellenére.

Jézus továbbment, és feltárta ezeknek a “hívőknek” (János 8:31), hogy a nemzetiségükben és emberi erőfeszítésükben bíztak, ahelyett, hogy Benne bíztak volna. Jézus aztán olyan dolgokkal folytatta, ami még jobban megbotránkoztatta őket (János 8:34-43). Ez abban tetőzött, amikor Jézus azt mondta nekik a János 8:44-ben, hogy “Ti atyátoktól, az ördögtől vagytok.”

Micsoda kijelentés! Emlékeznünk kell, hogy ez olyanoknak szólt, akik hittek Benne (János 8:31). Milyen hatása lenne ennek ma? Nem hiszem, hogy Jézus ma annyi ideig megmaradt volna, mint akkor. Vallásos kultúránk három évnél sokkal hamarabb megfeszítette volna.

Legtöbb “keresztény” politikailag annyira korrekt és annyira próbál minden botránkozást elkerülni, hogy kikerül mindent, ami konfliktust okozna a társadalom szabályaival. Azt akarják, hogy az emberek csak imádkozzanak el egy imát, és fogadják el Jézust mint Megváltójukat, aztán remélik, hogy ezek a megtértek majd továbbmennek az Úrral. De számukra ezek külön témák.

————————————————————————-

A Teljes tanítványság evangelizáció kiadvány tömörített változata (213 oldal), munkafüzettel együtt magyar nyelven is rendelkezésedre áll, elektronikus könyv (pdf) formátumban. Amennyiben érdeklődsz kiadványunk iránt, kérünk, az alábbi e-mail címen jelezd felénk: hungary@awme.net

————————————————————————-

Emlékszem, a korai 80-as években Indiában szolgáltam. Előtte hallottam a beszámolókat, hogy hatalmas összejöveteleken ezrek fogadják el az Urat, és izgatottan vártam, hogy velem is ez fog történni. Bevallom, összejöveteleimen nem voltak százezres tömegek, de szolgáltam csoportoknak, amelyek létszáma megközelítette az 1000-et. Százakat kellett volna látnom, hogy elfogadják az Urat. De nem ez volt a tapasztalatom, és ez igazán aggasztott.

A repülőúton hazafelé egy közismert lelkész ült mellettem. Ő egy hónapot töltött Indiában, és százezrek “fogadták el az Urat” alkalmain. Nagyon kíváncsi voltam, hogyan tette ezt, hát elkezdtem erről kérdezgetni, anélkül, hogy elmondtam volna neki kérdéseim okát. Egyik kérdésem ez volt: “Elmondtad nekik, hogy Jézus az egyetlen út, igazság és élet (János 14:6)? Elérted azt, hogy elkötelezzék magukat Jézusnak, mint az egyetlen igaz Istennek?”

Ezt azért kérdeztem, mert éppenséggel lefényképeztem egy bálványt három istenséggel – egyik Hare Krishna, másik Buddha, és a kettő között Jézus szobra volt. Tudjátok, az indiaiak 350 millió istenben hisznek. Könnyen elfogadják Jézust, mint egy másik istent, hogy minden eshetőségre fel legyenek készülve. De ez nem igaz üdvözülés.

Ez a lelkész így válaszolt: “Ó nem, azt nem tettem. Az Úr nagy bölcsességet adott nekem, és azt mondta, hogy csak mutassam be őket Neki, és majd Ő tisztáz mindent velük később.” Csak megtértekké tette őket, nem tanítványokká. Ez nem helyes.

Igaz, hogy Fülöp szolgált az etiópiai főembernek, miután az Úr Szelleme elragadta onnan anélkül, hogy Fülöpnek lehetősége lett volna, hogy tanítvánnyá tegye (Ap.Csel. 8:27-39). Előfordul ilyesmi, de ez a kivétel, és nem a szabály. Ma ennek a fordítottja történik. Minden hangsúly azon van, hogy térítsük meg az embereket, és aztán vagy tanítványokká lesznek, vagy nem. De ha a tanítványságra tennénk a hangsúlyt, az evangélizáció szükséges része lenne a folyamatnak.

Egy barátom ezt gyakorlatba ültette. Ajtókon kopogott, és ahelyett, hogy azt kérdezte volna az emberektől, hogy meg vannak-e térve, azt kérdezte, hogy szükségük van-e segítségre az Úrtól életük bármely területén. Az emberek megemlítették házassági problémáikat, vagy betegségeiket, vagy anyagi problémáikat, és ő Isten Igéjéből elkezdte tanítani nekik a problémáikra való megoldást.

Elkerülhetetlenül eljutottak arra pontra, ahol az emberek nem tudtak a Biblia utasításainak eleget tenni. Ez azért van, mert a keresztény életet nem nehéz élni; hanem lehetetlen élni saját erőből.

Például, ahogy a barátom az egyik embert arról tanította, hogy szeresse feleségét, úgy ahogy Krisztus szerette az egyházat (Ef. 5:25), az ember erre képtelen volt. Barátom megerősítette, hogy ez igaz, ha csak saját erejéből próbálja tenni, de a barátom megmutatta neki, hogyan születhet újjá, és akkor Jézus természetfeletti szeretete lesz benne. Nem adhatod azt, ami neked sincs, tehát ennek az embernek szükséges volt, hogy elfogadja Isten hozzá való szeretetét, mielőtt ő adhatta volna ezt a szeretetet a feleségének. Ez vezetett üdvösségéhez, és teljesen megváltoztatta életét.

A bűnök bocsánata elengedhetetlen része a tanítványságnak. Ugyanakkor nem az egyedüli cél, és nem a végkifejlet. Anélkül, hogy ezt szándékosan tette volna, a gyülekezet evangélizációs módszere hátráltatta a megtértek tanítvánnyá válását. A bűnök bocsánata, és a pokoltól való megmenekülés volt eddig az “evangélizálás” célja. Miután az emberek elérik ezt a célt, elvesztik motivációjukat arra, hogy tovább menjenek. Elérték, amit akartak. Ez mutatkozik meg abban is, hogy azoknak, akik elfogadják a kereszténységet nagyon alacsony százaléka folytatja az Úr követését.

Ha a tanítványság lenne a cél, az embereknek újjá kellene születniük, hogy igazi tanítványokká lehessenek, de nem állnának ott meg. Megmaradnának Isten Igéjében, míg szabadok nem lennének, és képesek nem lennének másokat is megszabadítani. Az Úr erőteljes tanúivá válnának, ami túl gyakran hiányzik azokban, akik azt állítják magukról, hogy keresztények.

Gondold el: Ha egy ember 1000 embert térítene meg évente, akkor harmincöt évvel később 35000 megtért lenne. Ha ez rendkívüli is, még egy nagy városra sem lenne nagy hatással. Ha ugyanez az ember tanítvánnyá tenne minden hat hónapban egy személyt, aki szintén ezt tenné, ez az egy személy elkezdene egy sokszorozódási folyamatot, ami több mint egy milliárd tanítványt eredményezne nem több, mint tizenöt év alatt. Tudom, lehetetlennek tűnik, de számold ki – ez tény. Evangélizálni tanítvány képzés által sokkal eredményesebb, mint csak evangélizálni önmagában.

Ez negyven éve a szívemen van. Az Úr szolgálatom elejétől fogva arra utasított, hogy tanítsak, ne csak prédikáljak, vagy evangélizáljak. Ezért tanítok témák szerint sorozatokban. Ez az oka, hogy megalapítottam a Charis Bibliaiskolát, és annak kihelyezett iskoláit, hogy kifejlesztettem a levelező kurzusokat, és az internetes oktatást. Ez a parancs, amit az Úr nemcsak nekem adott, hanem mindannyiunknak:

“És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, bízd azt hűséges emberekre, akik képesek lesznek másokat is tanítani” (2Tim. 2:2).

Nemrégiben láttam egy interjút egy volt mohamedán terroristával. Azért jött Amerikába, hogy “kulturális dzsihád”-ot gyakoroljon, de áttért a kereszténységre. Amit feltárt a folyamatban lévő háborúról, ijesztő volt. Így kellett imádkoznom: “Uram, mit tehetek én ezzel kapcsolatban?” Az Úr szólt hozzám: “Már teszel. Legnagyobb védekezés a hazugság ellen az igazság. Az Igazságomat ismerteted meg az emberekkel világszerte. Az Evangélium a legnagyobb fegyver ebben a háborúban.”

Ez új tüzet gyújtott bennem a tanítványságért. Szilárdan hiszem, hogy ezért támasztotta az Úr ezt a szolgálatot. Kezdeményeznünk kell a tanítvány-képzést, és a leghatásosabb útja ennek a Charis Bibliaiskola.

Az Úr szólt hozzám tavaly, hogy tervre van szükségünk a növekedéshez. Akkor csodálatosan gondoskodott a területről, amire első osztályú egyetemvárost építhetünk, ami elég nagy lesz ezrek fogadására is. Ott tanítványokat képezünk ki, hogy kimenjenek az egész világra. Hiszem, hogy ezrek lesznek a coloradói iskolánkban, és még más ezrek válnak majd tanítványokká a többi oktatási lehetőségeinken keresztül.

Ennek szenteltem életem hátralevő részét. Új hangsúlyt fogok fektetni a tanítványságra, és minden igazságot, amit az Úr tanított nekem, olyan témákba és formátumokba rendezem majd, ami elősegíti a tanítvány-képzést. Kérlek, csatlakozz hozzám.

Van egy vadonatúj tanításom, ami ezeket az elveket sokkal erőteljesebben kifejti, mint amennyire ebben a levélben képes voltam  (az alábbi linken angol nyelven megtekintheted a jelenleg futó televíziós sorozatot). Ráadásul egy kipróbált és bizonyított tanítványság-képző eszközökből álló csomagom A tanítványság evangélizáció csomag is rendelkezésre áll (angol nyelven), amit most különleges áron teszek elérhetővé a számodra. Bátorítalak, hogy szerezd meg ezeket az anyagokat, és engedd, hogy ezek az igazságok megvilágosítsanak, és arra motiváljanak, hogy igaz tanítvánnyá légy, aki másokat is tanítvánnyá tud tenni.

Világszerte emberek százezrei sajátítják el ezeket a tanítványsági anyagokat, és csodálatos eredményeket tapasztalnak. Ezek a források számodra is eredményesek lesznek. A tanítványsági útmutatók képessé tesznek majd arra, hogy azonnal tanítványokká tehess másokat.

————————————————————————-

A Teljes tanítványság evangelizáció kiadvány tömörített változata (213 oldal), munkafüzettel együtt magyar nyelven is rendelkezésedre áll, elektronikus könyv (pdf) formátumban. Amennyiben érdeklődsz kiadványunk iránt, kérünk, az alábbi e-mail címen jelezd felénk: hungary@awme.net

————————————————————————-

Előre is köszönöm pozitív válaszotokat. Együtt jelentős változást teszünk a világban.

Andrew és Jamie


Vélemény, hozzászólás?