2010. szeptemberi hírlevél

Hogyan töltsük be Isten akaratát?

Kedves Barátom!

Biztosan sokan ismeritek Illés és a sareptai özvegy történetét.  Szeretném felhívni figyelmeteket valamire ebben a történetben, amit talán eddig még nem vettetek észre. Ez kulcs Isten akaratának betöltéséhez életetekben.

A történet az 1.Királyok 17-ben kezdődik, ahol Illés prófétai szót kézbesített Istentől Aháb királynak.

Illés…azt mondta Ahábnak…nem lesz harmat, sem eső ezekben az években, hanem csak az én szavam szerint” (1.Kir. 17:1). (angolból)

Illés az Istentől kapott üzenetnek engedelmeskedett azzal, hogy megmondta Ahábnak, hogy szárazság közeledik. Ez azért volt kockázatos, mert Aháb törvényen kívül helyezte Isten imádatát és halálra kerestette Isten prófétáit. Természetes szemmel nézve Illés számára ez a látogatás nem volt okos dolog.

Illés ezt nagyon könnyen racionalizálhatta volna és ahelyett, hogy engedelmeskedik, maradhatott volna inkább otthon imádkozni, hogy jöjjön a szárazság. De nem ezt tette, és ezért ő lett a leghatalmasabb ember az országban. Beállt a szárazság, ami igazolta szavait, ezzel az aduval a kezében megmondhatta a a királynak, hogy mit tegyen. A király pedig hallgatott rá. (1Kir. 17:17-20)

Ez az egy engedelmes lépés – még ha logikátlannak látszott is természetes szemmel – Illést Isten akarata betöltésének útjára helyezte. Ez az a pont, ahol sok keresztény elvéti. Azzal, hogy keresik Őt és nem a saját elméjükre támaszkodnak, felfedezik mi Isten akarata életükre (Péld. 3:5). Azonban mikor Isten határozott lépésre hívja őket, millió kifogást találnak, hogy miért nem tehetik meg.

Újra és újra látom ezt a leendő bibliaiskola hallgatókkal. Annyian mondták nekem közülük, hogy tudják, Isten évekkel ezelőtt akarta, hogy jöjjenek a főiskolára, de ilyen-olyan oknál fogva – szülők, gyerekek, kedvenc kisállatok, és mindenféle más miatt – nem jöttek. Az igazság az, hogy ha arra vársz, hogy először az életedben minden tökéletesen a helyén legyen, mielőtt Istennek engedelmeskednél, soha nem fogsz engedelmeskedni.

Miután Illés szólt Ahábnak a szárazságról, Isten újra szólította:

Kelj fel,  fordulj keletnek, és rejtőzz el a Kerít pataknál, amely a Jordán előtt van. Úgy lesz, hogy a patakból iszol majd; és parancsoltam a hollóknak, hogy ott etessenek téged” (1Kir. 17:2-4). (angolból)

Isten pontosan megmondta Illésnek mit tegyen, és megmondta neki azt is, hogy hol fog gondoskodni róla. De láthatjuk, ez a szó a gondoskodásról nem hangzott el – nem  hangozhatott el – addig, amíg Illés eleget nem tett Isten első utasításának.  Sokszor azt akarjuk, hogy Isten előre nyilvánítsa ki a tervét az egész életünkre, de ez nem az Ő módszere. Miért adná meg nekünk a tizedik lépést, ha nem teljesítettük az első kilencet?

Illésnek hittel kellett kilépni, és engedelmeskedni az Istentől való szónak. Teljesen bíznia kellett, hogy Isten valóban úgy tesz majd, ahogy megmondta. Nem engedheted, hogy félelem, és kételkedés visszatartson attól, hogy betöltsd Isten életedre szóló akaratát.

Ha Isten szólt hozzád, hogy tégy meg valamit, ne próbáld ésszel kifigurázni, hogy hogyan is lesz, vagy hogy honnan lesz majd a gondoskodás. Isten azt mondta Illésnek, hogy menjen, és majd gondoskodik róla, mikor odaér. (Van is erről egy külön tanításom, „A hely, amit ’Ott’-nak hívnak” címmel.) Illésnek hittel kellett cselekednie és a patakhoz mennie, ha látni akarta Isten gondviselését.

Olyan ez, mint az amerikai futball. A jó hátvédek nem közvetlenül a fogadó játékosoknak dobják a labdát; hanem előre dobják, oda, ahol a fogadóknak lenniük kell majd, amikor a labda eléri őket. Isten nem küldi az ellátásunkat amíg nem mozdulunk és teljesítjük, amit már megmondott.  Oda küldi az ellátást, ahová küldött és ahová vár minket, hogy menjünk. Lehet, hogy várni szeretnénk, amíg kezünkben van az ellátás, mielőtt engedelmeskednénk Istennek, de Isten azt mondja, „Engedelmeskedj Nekem, és az ellátás ott lesz.”

Látjuk az 1.Királyok 17:5-ben, hogy Illés újra engedelmeskedett Istennek:

„Tehát elment, és az Úr szava szerint cselekedett: mert elment és a Kerít pataknál maradt.”

És ugyanúgy, mint azelőtt, amint engedelmeskedett, Isten megmutatta a következő lépést:

Kelj fel, és menj Sareptába…parancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy életben tartson téged” (1Kir. 17:9) (angolból)

Ez volt Illés következő „ott” nevű helye. Ez az özvegynek is „ott”-ja volt. Neki is hitből kellett lépnie és engedelmeskednie Istennek, Aki a prófétán keresztül szólt hozzá, hogy láthassa Isten gondviselését. Mivel ő és Illés mindketten engedelmeskedtek, az özvegy természetfeletti ellátásban részesült, fia a halálból feltámadt, és ébredés tört ki (1Kir. 17:10-18:39).

Sok dologból kimaradsz, ha nem engedelmeskedsz Istennek. Ha erősen akarod befejezni futásodat, és meg akarod tenni mindazt, amit Isten tervezett számodra, meg kell tenned a lépéseket, amelyeket Ő ad neked. Nincs rövidebb út!

Itt szeretném tisztázni, hogyha nem engedelmeskedsz, Isten akkor is szeret. Akkor is gyermeke maradsz, akkor is a mennybe jutsz, és használni fog országában.

Egyikünk sem tökéletes. Mindig lesznek alkalmak, amikor nem engedelmeskedünk és nem követjük Istent tökéletesen. Ez nem változtatja meg Isten hozzánk való kegyelmét, vagy irántunk való szeretetét.

Viszont az engedetlenség megnyitja az ajtót a Sátánnak hogy öljön, lopjon, pusztítson és kihasználjon minket. Róma 6:16 mondja, hogy bárminek engedelmeskedünk, végül is uralkodni fog rajtunk.

„Nem tudjátok, hogy akinek alárendelitek magatokat szolgai engedelmességgel, annak szolgái lesztek, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami halálra vezet, vagy az engedelmességnek, ami az igazságra?” (angolból)

Ha nem engedelmeskedünk Istennek, ajtót nyitunk a Sátánnak, hogy uralkodjon rajtunk, és nem leszünk képesek teljesen betölteni, amire Isten elhívott.

Ha készségesen engedelmeskedtek, a föld javaival teltek be” (Ézs. 1:19) (angolból).

Ahhoz, hogy Isten nekünk szánt teljességében járhassunk – „a föld javaiban” – engedelmeskednünk kell minden utasításának.

Ez nemcsak az egyes utasításaira vonatkozik amelyeket adhat, hanem az általános elvekre is, amelyek Igéjében találhatók. Például Isten Igéjének rengeteg mondanivalója van az adakozásról.

Egy ilyen ige a Példabeszédek 3:9, amely azt mondja,

„Tiszteld az Urat a vagyonodból, és minden gyarapodásod első zsengéjéből”

Számomra ez nem lehetne érthetőbb. Mégis sok ember inkább hagyja magát befolyásolni bankszámlája egyenlegével, mint a Bibliával, mikor adakozásról van szó. Ha van felesleg, adnak Istennek, de ha szűkös a pénz, figyelmen kívül hagyják, amit Isten mond, és inkább más dolgokat fizetnek először, ami szerintük fontosabb. Ez hatalmas hiba. Készakarva figyelmen kívül hagyni Isten Igéjét, ugyanakkor próbálni betölteni Isten akaratát – nem lehet.

Más általános elvek, amelyekről gyakran úgy döntünk, hogy nem akarunk engedelmeskedni, a megbocsájtás (Kol. 3:13), szeretetben járás (Ef. 5:2), az Ige tanulmányozása (2Tim. 2:15), és mások. Isten szeretni fog minket attól függetlenül, hogy nem engedelmeskedünk, de magunkat hátráltatjuk és a Sátánnak kiszolgáltatjuk azzal, hogy nem engedelmeskedünk Igéjének.

Aztán vagytok sokan, akiknek Isten szívére helyezte, hogy tegyetek meg valamit, és valamilyen oknál fogva nem tettétek meg. Hagyd abba a kifogásokat és kezdj hozzá! Ha nem tudod pontosan, hogyan csináld, kérd Istent bölcsességért (Jakab 1:5-8).

A hajó kormányzása hasonló ehhez: Nem kell teljes gőzzel előremenni, ha nem vagy pontosan biztos benne, merre tartasz, de el kell kezdened haladni valamilyen irányban, hogy a kormányrúd működésbe léphessen. Akkor lehet a hajót helyes irányba kormányozni. Ahogy el kezdesz haladni, Isten adni fog tisztább útmutatást. Ne felejtsd el, a hit cselekedetek nélkül halott (Jakab 2:20 és 26).

A tanítás, amit megosztottam ebben a levélben, része az új albumomnak, Hogyan töltsük be Isten akaratát címmel, és ez az utolsó a háromrészes album-sorozatban, ami Isten akaratáról szól. Három Evangéliumi Igazság Szemináriumot ennek a témának szenteltem, és ezeket a szemináriumokat három albummá alakítottam. Az első ötrészes album címe: Hogyan találjuk meg Isten akaratát, a második ötrészes album címe: Hogyan kövessük Isten akaratát, a harmadiké pedig: Hogyan töltsük be Isten akaratát.

Bátorítalak, hogy rendeld meg mindhárom albumot. Tudom, hogy véglegesen megváltoztatja az életed, amint megismered, mi Isten akarata számodra. Ez annyira fontos, hogy mindhárom albumot egy külön csomagban foglaltam össze, aminek címe: Isten akarata.

Ebben ajándékként egy különleges DVD is benne foglaltatik Sorstörténetek címmel, ami hét mindennapi ember történetét mutatja be, akiknek az élete teljesen megváltozott Isten akaratának keresése folytán. A csomag értéke Ł58, de most Ł40-ért kapható, vagy az ötrészes tanítás, Hogyan töltsük be Isten akaratát, külön, Ł16-ért.

Jamie és én szeretnénk újra megköszönni segítségeteket, amit nyújtotok ennek az üzenetnek hirdetésében világszerte. Ha szeretnétek többet megtudni mindarról, amit adományaitokkal lehetővé tesznek, látogassatok el internetes oldalunkra: www.awme.net és kattintsatok a „News” menüpontra.

Szeretünk,

Vélemény, hozzászólás?