Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2022. januári hírlevél

Elégedett vagy Jézussal?

Mi kellene ahhoz, hogy elégedett legyél az életben? Jézus elég neked? Ő megelégít téged? A János 14,6-8-ban Jézus azt mondta a tanítványainak:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk.”

Fülöp azt akarta, hogy Jézus mutassa meg nekik az Atyát, de Jézus azt felelte, hogy már ismerik és látják Őt. Kinek volt igaza: Jézusnak vagy Fülöpnek? Természetesen Jézusnak. Fülöp tévedett, amikor így szólt:

„Mutasd meg nekünk az Atyát, és akkor elégedettek leszünk.” Ezzel azt fejezte ki: „Nem vagyok elégedett veled, Jézus.”

Nem Jézussal volt a probléma. Jézus a testben megjelent Isten volt (1Tim 3,16), és tökéletes volt. A probléma az volt, hogy Fülöp csak test szerint ismerte Jézust. A 2Korinthus 5,16-ban Pál apostol elmagyarázza, hogy egykor minden tanítvány test szerint ismerte Jézust. El tudták mondani, hogyan nézett ki, és tudtak róla képet rajzolni, de nem ismerték Őt a maga valójában. A fizikai testünk nem az igazi énünk. A testünk olyan, mint egy jármű, amivel közlekedünk, de nem a valódi énünk.

Ha elmennék hozzád és kiszállnék az autómból, elvárnám, hogy velem beszélj, ne pedig a kocsimmal. Az autóm csak a járművem: ezzel közlekedek. A tanítványok ismerték Jézus „járművét”: a testét. Ismerték Őt természetes szinten, de nem ismerték szellemben. Ha tudták volna, hogy kicsoda belül, a szellemében, akkor felismerték volna, hogy Ő a mindenható Úr Isten. Nem azért nem voltak elégedettek, mert valami baj volt Jézussal, hanem amiatt, ahogyan látták Őt. Ők testi emberek voltak, és az alapján éltek, amit láttak, hallottak, ízleltek, szagoltak és éreztek.

Tudtad, hogy amikor Jézus a Máté 17-ben megdicsőült és fény áradt belőle, ez nem volt rendkívüli? Jézusnak mindig is megvolt ez a dicsősége és fénye. Isten sekina dicsősége beárnyékolta Pétert, Jakabot és Jánost, és egy hallható hang szólt a mennyből:

„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!”

(Mt 17,5)

Az átlényegülés nem volt természetellenes; egyszerűen megmutatta, hogy szellemben a dolgok mindig is így voltak. Szellemben Jézus Isten dicsősége volt, de a fizikai teste olyan volt, mint egy kárpit, amely megakadályozta az embereket abban, hogy lássák Isten valódi dicsőségét, mert nem tudták volna kezelni.

Az Ószövetségben Mózes látni akarta az Urat, de az Úr azt mondta: „… nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon” (2Móz 33,20). Nem azért, mert Isten megölne, ha látnánk Őt, hanem azért, mert nem bírnánk elviselni. Nem tudnánk befogadni. Isten dicsősége olyan elképesztő, hogy a fizikai testünk felrobbanna, ha látnánk Őt.

Mózes nem látta Isten valódi dicsőségét, de negyven nap és negyven éjjel Isten jelenlétében volt – olyannyira, hogy amikor lejött a hegyről, az arca ragyogott (2Móz 34,28-29). Mózes nem sugárzott fényt, mint a Nap, hanem visszatükrözte a fényt, mint a Hold. Mózes nem volt Isten dicsősége, de Isten dicsőségében volt, és visszatükrözte ezt az embereknek. Az embereket pedig annyira zavarta Isten dicsőségének látványa, hogy Mózesnek leplet kellett az arcára tennie.

Nos, Jézus ugyanezt tette a fizikai testével. A fizikai teste elrejtette, hogy ki is volt valójában. Feltámasztotta a halottakat, úgy beszélt, ahogyan még soha senki, uralta a szelet, a hullámokat és az időjárást. Rengeteg bizonyíték volt arra, hogy Jézus a testet öltött Isten, ugyanakkor ez a test akadály volt, és a csupán fizikai síkon gondolkodó emberek megbotránkoztak benne, mert annyira emberi volt.

Jézus bűntelen volt, de annyira emberi, hogy a tanítványai nehezen hitték el, hogy Ő Isten. Nekünk valójában könnyebb dolgunk van, mint a tanítványoknak. Mi szellemben tudunk kapcsolatba lépni Istennel. Áttekinthetjük Isten Igéjét, és láthatjuk Őt teljes dicsőségében a Szent Szellem által, aki kinyilatkoztatja nekünk Jézust. Ő kinyilatkoztatja, hogy kicsoda Jézus, mi pedig imádhatjuk Őt szellemben és igazságban (Jn 4,24).

Szomorú azonban, hogy Fülöphöz hasonlóan gyakran mi sem ismerjük fel, hogy valójában ki is Jézus, mert annyira test szerint élünk. Érezni akarjuk Isten szeretetét, és valami fizikai dolgot akarunk. A felszínen nagyszerűnek tűnik, amikor az emberek azt mondják: „Ó, Istenem, érints meg!” Ám valójában azt fejezik ki: „Ó, Istenem, szállj le az én szintemre, és adj nekem valami fizikai dolgot, hogy ne kelljen hinnem az Igédnek, hogy Te mindig velem vagy, és ne kelljen bíznom abban, hogy a Te sebeid által gyógyultam meg!” (1Pt 2,24) Nem így kellene közelednünk Istenhez.

Ezzel a témával kapcsolatban csak a jéghegy csúcsát érintettem. Hiszem, hogy ez a tanítás hatással lesz az életedre. Segíteni fog abban, hogy szellemben és igazságban imádd Istent, és megmutatja neked, hogyan lépj át a testi gondolkodásból, ami halál, a szellemi gondolkodásba, ami élet és békesség (Rm 8,6). Ez az egyetlen módja annak, hogy elégedett legyél az életben.

Szeretünk téged!

 

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?