Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2023. júniusi hírlevél

Szellem, lélek és test 

Mi változott meg pontosan, amikor újjászülettél? Lehet, hogy ugyanazt a képet látod magad előtt a tükörben, ugyanúgy viselkedsz, vagy azon kapod magad, hogy ugyanazoknak a régi kísértéseknek engedsz. Talán még azon is elgondolkodsz, hogy tényleg megváltoztál-e egyáltalán. A jó hír az, hogy igen.

Emlékszem, amikor nagyon igyekeztem megérteni ezt. De az első számú dolog, ami forradalmasította az életemet, az a kinyilatkoztatás volt, aminek a Szellem, Lélek és Test címet adtam. Olyan volt, mintha valaki egy kulcsot helyezett volna az agyamba, és kinyitotta volna azt.

Amíg nem ismersz bizonyos igazságokat, nem fogod megtapasztalni a győzelmet. Az emberek nem szeretik ezt hallani, mert ez felelősségre vonja őket; de attól, hogy nem tetszik, még nem lesz kevésbé igaz. Számomra igaz volt azon a napon, közel öt évtizeddel ezelőtt, amikor megkaptam a szellem, a lélek és a test kinyilatkoztatását. Ez megnyitotta a szememet a Biblia és Isten valódi természetének megértéséhez.

Minden, amit tanítok, azon a kinyilatkoztatáson alapul, hogy ki vagyok Krisztusban – ki vagyok újjászületett szellememben. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy ez az igazság a kulcs Isten áldásainak eléréséhez. Ha ezt egyszer megérted, a Biblia igazán életre kel. 

Minden újjászületett hívő teljes belső átalakuláson megy keresztül:

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 2Korinthus 5:17-18

Amikor először találkoztam ezzel az igeszakasszal, emlékszem, hogy ott ültem és arra gondoltam: Istenem, tudom, hogy Krisztusban vagyok és újjászülettem, és hogy a mennybe fogok jutni, amikor meghalok. De ezt az igeverset én nem tapasztaltam meg az életemben. Bár nem kételkedtem abban, hogy Krisztusban vagyok, a Biblia azt mondja, hogy ha Krisztusban vagyok, akkor minden újjá lett, és a régi dolgok elmúltak. 

Nem azt mondja, hogy minden dolog folyamatosan újjá válik, vagy megvan a lehetősége annak, hogy újjá váljon – hanem abban a pillanatban új lesz, amikor újjászületünk.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy teljesen újak vagyunk Krisztusban, meg kell értenünk, hogyan teremtett minket Isten. Melyik részünket formálta újjá? Nyilvánvalóan nem a testünket; még mindig ugyanolyan az alakunk, mint korábban. Egyértelműen nem az elménket; még mindig ugyanúgy gondolkodunk, és ugyanolyan érzések vannak bennünk. Akkor mit formálhatott újjá? A szellemünket. Néhányan nem vagyunk vele tisztában, de mindannyian három részből állunk, ahogyan Isten is három részből áll – Atya, Fiú és Szentlélek -, és  az Ő saját képmására alkotott minket.

Az 1Thesszalonika 5:23 világosan kifejti ezt:

Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene, tegyen benneteket tisztává, hogy csak hozzá tartozzatok. Azért imádkozunk, hogy Isten mindenestől őrizzen meg benneteket: szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt, amíg Urunk, Jézus Krisztus vissza nem jön! (EFO)

Amint megértettem, hogy az a részem, amely újjászületett nem a testem vagy a lelkem (elme, akarat, érzelmek, lelkiismeret), tudtam, hogy a szellememnek kell lennie. Isten Igéje ezt ismét megerősíti az 1Korinthus 6:17-ben, amely szerint „Aki azonban az Úrral egyesül és örökre hozzá kapcsolódik, annak a szelleme egyesül az Úr Szellemével.” Az újjászületés élménye szellemi egyesülést hoz létre, és a szellemünk eggyé válik Istenével. Míg az újjászületés a szellemben teljes, addig a testben és a lélekben a megújulás folyamata révén időbe telhet, amíg megnyilvánul (Róma 12:2). Tehát az Istennel való kapcsolat a testünkön és a lelkünkön keresztül nem fog működni.

Könnyű megérteni a testünket és a lelkünket. Állandóan információkat kapunk tőlük. Ha például valakinek a vállára tenném a kezem, az illető tudná, hogy megérintettem. Boldoggá vagy szomorúvá tehetnék valakit, vagy megbánthatnék valakit, egyszerűen a szavaimmal, amiket mondok. Ezeket a szavakat az elme feldolgozza, és az érzéseinken keresztül érezzük. A szellemünkben azonban nem lehet úgy érezni a dolgokat, mint a testben.

Ha nehéz megértened azt, hogy a szellemi valóságot nem érzed, akkor nehézségeid lesznek abban is, hogy elhidd, ugyanaz az erő él benned, amely feltámasztotta Jézust a halálból (Ef 1:19-20). Ha azt hiszed, hogy az igazságot csak a természetes érzékszerveiddel lehet felismerni, akkor kétségeid lehetnek, amikor a Biblia azt mondja, hogy egy vadonatúj teremtmény vagy, aki ugyanazokat a csodatetteket tudja megtenni, mint Jézus – és akár többet is (2Kor 5:17 és János 14:12).

Isten Igéje kijelenti a szellemi valóságot. Ha tudni akarod, hogy milyen a szellemed, akkor az Igéből kell megtudnod, nem pedig az érzelmeidre vagy más megérzésekre hagyatkoznod. Isten Igéje szellem és élet (János 6:63). Ez szabadított fel, amikor rájöttem, hogy Isten már mindent megadott nekem, amire szükségem van, és mindez a szellememben van. Csak el kellett engednem. Ez az egyszerű felismerés mindent megváltoztat.

A keresztény élet az elméd megújításának folyamata, és annak elsajátítása, hogy elengedd azt, amit már megkaptál. Ha nem érted meg, hogy – amikor újjászületsz – már megkaptad a szellemedben mindazt, amire valaha is szükséged lesz, mindig lesznek kétségeid. Lehet, hogy tudod, hogy ez lehetséges, sőt megígérte az Ige, de mindig megpróbálod majd észlelni a mentális, érzelmi vagy fizikai síkon. Ez a kudarc receptje. Ez a fajta téves felfogás eredményezhet egy teljesítményalapú kapcsolatot is Istennel – azon töprengve, hogy elég jó vagy-e, eleget olvasod-e a Bibliát, eleget adakozol-e, és így tovább és így tovább -, hogy megpróbáld motiválni Istent, hogy megadja neked, amire szükséged van.

Helytelen azt gondolni, hogy méltónak kell lenned ahhoz, hogy megkapd Isten ajándékait. Jézus áldozatának köszönhetően már méltó vagy rá! Valójában már mindent megkaptál, amire szükséged van; csak meg kell értened a szellem, a lélek és a test közötti kapcsolatot. Ez a megértés a kulcs Isten kegyelmének feloldásához, és ez az alapja a Biblia többi részének megértéséhez.

Itt csak egy rövid áttekintést tudtam adni erről a témáról. Ha szeretnél többet megtudni, a Szellem, Lélek és Test c. magyar nyelvű könyvem a következő weboldalon megrendelhető: https://awme.hu/uzlet/konyvek-2/szellem-lelek-es-test/

Nagyon remélem, hogy ez a tanítás, valamint a többi tanításom egyaránt  áldást  és változást hoznak az életedben. Isten feltétel nélküli szeretete és kegyelme rendkívül fontos, hogy mindenki megtapasztalja.

Áldott vagy!

Andrew és Jamie