Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2023. májusi hírlevél

Mit tegyünk, ha nem kapunk választ az imáinkra?

A legtöbben úgy gondoljuk, hogy ha Isten akarja, hogy valami történjen, akkor az azonnal megtörténik – hogy nincs olyan dolog, hogy idő, távolság vagy akadály, ami Isten akaratának ellenáll. De vajon ez az, amit a Biblia tanít?

Isten Igéje az Ő akarata. Amikor tehát bármit kérünk az Ő Igéjének megfelelően, biztosak lehetünk benne, hogy meghallgat minket, és megkapjuk, amit kértünk. De a kérésnek és az elfogadásnak van néhány feltétele. Ahogy a Jakab 4:3 mondja,

Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. 

Az Úr annyira szeret minket, hogy nem ad nekünk olyan dolgokat, amelyek ártalmasak számunkra. A Márk 11:24 pedig azt mondja:

Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek.

Hinnünk kell abban, hogy amikor imádkozunk, megkapjuk mindazt amit kérünk. Ez azt jelenti, hogy akkor kell hinnünk benne, hogy megkapjuk, amikor imádkozunk – nem pedig akkor, amikor látjuk az eredményt.

Talán arra gondolsz, hogy hiszek abban, amit Isten Igéje mond, de azt sem tagadhatom meg, amit látok és érzek. Hogyan lehet ezeket a dolgokat összeegyeztetni? Van egy egyszerű módja annak, hogyan hangoljuk össze azt, amit Isten Igéje mond azzal, amit látunk és érzünk. Számomra a megoldás kulcsa Dániel könyvében található.

Dániel Isten tekintélyes embere volt, aki az Urat szolgálta, amikor a zsidók a babiloniak, médek és perzsák fogságában voltak. Imádság által megfejtette Nabukodonozor álmát (Dán. 2) és a falon lévő kézírást (Dán. 5), és megszabadult az oroszlán barlangjából (Dán. 6). Dániel nem volt kezdő, mégsem mindig ugyanazokat az eredményeket kapta, valahányszor imádkozott és kért dolgokat az Úrtól.

A Dániel 9-ben például Dániel csak néhány percig imádkozott – és még mindig az ima közepén volt -, amikor Gábriel angyal eljött Isten válaszával.

…még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám: Dániel, azért jöttem ide, hogy segítsek megérteni a látottakat. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel kedvel téged az Isten. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt! Dániel 9:21-23

Ez nagyszerű! Biztos vagyok benne, hogy mindannyian örülnénk, ha Isten félbeszakítaná az összes imánkat, hogy választ adjon nekünk.

A Dániel 10:1-11-ben azonban látjuk, hogy Dániel egy másik imát imádkozik, amely egészen más eredménnyel jár. Ebben az esetben Dániel imádkozott és böjtölt, és három hétbe telt, mire választ kapott. Miért tartott a Dániel 9-ben csak néhány percig, de a Dániel 10-ben három hétig?

A válasz pedig az, hogy a láthatatlan szellemi világban sok minden történik, amit fizikai érzékszerveinkkel nem tudunk érzékelni.

Az Úrnak nem kellett három perc, hogy válaszoljon Dániel imájára a Dániel 9-ben, és három hétre a  Dániel 10-ben. Az Úr mindkét imára azonnal válaszolt.

Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Dániel 10:12

Ezek a Dániel 9. és 10. fejezetében található igeszakaszok azt mutatják, hogy az Úr kezdettől fogva válaszolt Dániel mindkét imájára, bár az időtartam, amely alatt Dániel megkapta a válaszokat, nagyon eltérő volt.

Ezt még Jézus is megtapasztalta. Jézus meggyógyított tíz leprást a Lukács 17:12-19-ben, de a gyógyulás nem azonnal jelentkezett. Ez akkor történt, amikor elmentek, hogy megmutassák magukat a papnak a megtisztulásukhoz. A Márk 11:24 azt mondja, hogy hinnünk kell, hogy megkapjuk, még akkor amikor imádkozunk, és akkor meglesz. Ez időt jelent. Nem hiszem, hogy hosszú időnek kell eltelnie, de gyakran időbe telik.

Az Ige kijelenti, hogy a Dániel imáira adott válaszok egyikében sem az Úr volt a kérdéses szereplő. Ő ugyanaz volt (Zsid 13:8). De volt egy démoni erő, amely ellenállt a hírnöknek, aki Dánielnek elhozta a választ. Nézzük meg, mit mond Dániel 10:13, 

A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban…

„Perzsia országának fejedelme” egy démoni hatalomról beszél, amely a láthatatlan szellemi birodalomban működik. 

Az Efézus 6:12 azt mondja,

Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 

A Sátán megakadályozhatja a meghallgatott imáink megnyilvánulását, ahogyan Dániel esetében is tette. Ha ezt nem értjük meg, és továbbra is abban a hamis elképzelésben élünk, hogy ha az Úr egyszer parancsba adja a választ, az azonnal megtörténik, akkor a hitünk meginog, mikor nem látunk azonnali eredményeket.

Mi lett volna, ha Dániel a huszadik napon feladja? Mi van, ha azt gondolja, hogy legutóbb három perc alatt kaptam választ. Ezúttal majdnem három hét. Isten biztosan nem válaszolt az imámra. Ha Dániel ezt tette volna, akkor azt hiszem, nem látta volna Isten válaszát – pedig az már úton volt. 

Jézus ismét azt mondta a Máté 21:21-ben, hogy hinnünk kell és nem kételkednünk. Pál is valami hasonlót mondott a Galata 6:9-ben,

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.

A „ha nem gyengülünk el” kulcsfontosságú ebben az ígéretben. Ha Dániel megingott volna a hitében, nem kapott volna semmit az Úrtól (Jakab 1:6-7), de ez nem azért lett volna, mert az Úr nem mozdult. Hanem azért, mert Dániel feladta volna az imáját. Sajnos sokszor ez történik velünk is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Úr mindig hűséges az Igéjéhez, és elrendeli a választ az imáinkra, de azok megnyilvánulása akadályokba ütközhet, és időbe telik. A válasz úton van; de ha akadályoztatva van, emlékeznünk kell az Úr hűségére, és türelmesnek kell lennünk a megnyilvánulásig.

Szeretünk Téged,

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?