A fizikai gyógyulás

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. (Ézsaiás 53:4)

A fizikai gyógyulással rendkívül kiterjedten foglalkozik az Írás – különösen az Újszövetség -, így tehát nem kellene vitatkozni róla, mégis ez történik. Sokan a gyógyulásunkra vonatkozó ígéreteket csak szellemi értelemben veszik. Úgy hiszik, hogy az Ézsaiás 53:4-5-ben és a hozzá hasonló versekben a szellemi gyógyulásról van szó.

Az Írás értelmezésének legjobb módja maga az Írás. Ha egy bizonyos részt egy másik rész idéz és alkalmaz, akkor nagyon világosan megérthetjük, hogy miről is beszél az Úr. Ez történt Ézsaiás próféciájával is, amely a Messiásról szól, aki gyógyulást hoz a számunkra.

A Máté 8:16-ban nagy sokaság jött Jézushoz gyógyulásért, és Ő mindegyiküket meggyógyította fizikailag. Ezután a 17. versben azt mondja Máté, hogy mindez azért történt, “hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: “Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” Ez pedig hangsúlyosan azt állítja, hogy Ézsaiás ígérete a gyógyulásról a mi fizikai testünkre vonatkozott. Dicsőség az Úrnak!

A gyógyulás éppen annyira része Krisztus engesztelésének, mint a bűnök bocsánata. Az a görög szó, amit az üdvösség kifejezésre használ az Újszövetség több száz esetben, a sozo szó. A fizikai gyógyulásra történő utalással fordították a Máté 9:22, Márk 5:34, Lukács 8:48, és a Jakab 5:15-ben.

A fizikai gyógyulásban való hited ott kell kezdődjön, hogy elhiszed, Isten akarata az, hogy meggyógyulj. Az igazság, hogy a gyógyulás része volt Krisztus engesztelő munkájának, ahogy az Írás prófétálta, biztosítja számodra ezt az alapot.

Vélemény, hozzászólás?