Ábrahám gyermekei

Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. (János 8:37)

A zsidó nép tagjai Ábrahám közvetlen leszármazottai voltak. Azonban, ahogy sok más bibliai igazság, az Ábrahámi Szövetség is sokkal többet jelentett, mint amit egy felszínes pillantás mutathat. Az igazság az, hogy némely zsidó emberek nem voltak Ábrahám szellemi gyermekei.

A Szent Szellem Pál apostolon keresztül kijelentette a Galata 3:16 és 29 szerint, hogy Isten szövetsége Ábrahámnak és az ő “magjának”, illetve egy leszármazottjának szólt, aki Jézus volt. Még senki sem vált Isten ígéreteinek örökösévé természetes születés által. Mielőtt Jézus önmagát adta volna bűneinkért való áldozatul, az Ószövetség szentjei hit által igazultak meg, bízva Isten ígéreteiben, melyek az eljövendő Messiásra vonatkoztak. Jézus halála és feltámadása után az Újszövetség szentjei Jézus elvégzett munkájában való hitük által igazultak meg. Senki sem nyert üdvösséget egyedül a szülei miatt.

Azok, akik újonnan születtek a Jézusban való hitük következtében, a szívükben is körülmetélkedtek (Kolosszé 2:11, 12) és a valódi zsidóságot alkotják. Nemzetiségük vagy vallásuk alapján nem zsidók, de ők Isten igazi népe. Azok a pogányok (a nemzetekhez tartozók), akik Krisztussal egyesültek az újjászületésben, most már Isten népét alkotják. Aki a Jézusban való hit által üdvösséget nyert, az ma Ábrahám magva, és örökös az ígéret szerint. (Galata 3:16, 22, 26-29.) Ez nem hagy kétséget afelől, hogy az egyház ma Isten választott népe a földön.

Ez nem jelenti azt, hogy Isten elhagyta volna Ábrahám fizikai leszármazottait. Számos prófécia vonatkozik Izrael népére, melyeknek még be kell teljesedniük. Azonban az Újszövetség egyháza, amely zsidókból és nemzetekből valókból áll, alkotja ma Isten királyságát a földön. Mindannyian az Övéi vagyunk.

Ma gondolkodj el azon, hogy újjászületett, Jézusban hívőként valódi zsidó vagy, és örököse vagy mindazon ígéreteknek, melyeket Isten Ábrahámnak tett.

Vélemény, hozzászólás?