Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2024. februári hírlevél

Vedd le a korlátokat Istenről a képzeleted segítségével!

Személyes bizonyságom nagy része annak az eredménye, hogy Isten megtanított a képzelet erejére és arra, hogy ne korlátozzam Őt. Nyolcéves koromban születtem újjá. Felnőttként 1968-ban volt az Úrral egy találkozásom, ami rádöbbentett, milyen vallásos képmutató vagyok, és megbántam. Isten haragjára és ítéletére számítottam, ám ehelyett négy és fél hónapig természetfeletti szeretettel árasztott el.

Ezalatt úgy éreztem, hogy Isten azt mondja nekem, hogy osszam meg másokkal, amit az identitásról és a kegyelemről tanultam. Tehát elindultam ebbe az irányba, de sok csalódásban volt részem. Ezt nem Isten okozta, hanem a bennem lévő sok szemét, ami akadályozta, hogy az Úr kiáradjon rajtam keresztül.

2000-ben Isten azt mondta nekem, hogy menjek a TV-be, és a dolgok javulni kezdtek. 2002-re a szolgálat mérete megduplázódott, tehát jó úton jártam. Aztán az Úr szólt hozzám a 78. zsoltárból, ami elbeszéli, mit tett Isten az izraelitákkal, amikor kijöttek Egyiptomból, miközben ők folyamatosan visszafordultak és lázadtak Ellene.

„Hányszor ingerelték Őt a pusztában, és hányszor okoztak Neki fájdalmat a sivatagban! Igen, visszafordultak és kísértették Istent, korlátozták Izrael Szentjét.”

Zsoltárok 78,40-41 (KJV)

Istennek jó tervei voltak az izraelitákkal. (Jer 29,11) Ki akarta őket hozni Egyiptomból és be akarta vinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik, ők azonban nem akartak együttműködni Vele. Valahányszor nehéz helyzetbe kerültek, panaszkodni kezdtek. Arról beszéltek, hogy meg fognak halni a pusztában, és vissza akartak menni Egyiptomba.

Isten próbálta őket valami jobb helyre vinni, de ők állandóan csak hátráltatták az akaratát. Figyeld meg, hogy az Ige szerint gyakran ingerelték Őt, visszafordultak, és kísértették Izrael Szentjét!

2002. január 31-én az Úr a Zsoltárok 78,41-ből szólt hozzám – és ami a szolgálatomra gyakorolt hatását illeti, valószínűleg ez volt a második legfontosabb találkozásom Vele. „A kicsinyes gondolkodásoddal korlátozod, amit rajtad keresztül megtehetek” –mondta. Noha tudtam, hogy Isten mit akar az életemmel, és hittem, hogy világszerte el fogom érni az embereket, rájöttem, hogy sok szempontból korlátozom Őt. Leginkább úgy, hogy ismertem a tervét, de nem tudtam elképzelni vagy úgy látni magam, hogy azokat a dolgokat cselekszem.

Sokévnyi elutasítás után hozzászoktam, hogy az emberek nem kedvelnek. Meglepő módon az elmúlt évtizedben a dolgok megváltoztak, és kezdtek elfogadni ugyanazok az emberek, akik korábban elutasítottak. Nagyon furcsa érzés volt, mert nem voltam hozzászokva. Miután évtizedekig kicsiben gondolkodtam, és nem tudtam elképzelni azokat a nagy dolgokat, amiket Isten megmutatott, tudtam, hogy szembe kell néznem ezzel, de féltem attól, hogy büszkének tűnök.

Ezek a múltbeli elutasítások arra késztettek, hogy elhallgassam az álmaimat – még Jamie előtt is. Nehéz volt úgy látni magam, hogy sok embert fogok elérni, de tudtam: Isten azt akarja, hogy a szolgálatom hatalmas legyen. Ezért le kellett vennem a korlátokat arról, hogy Isten mit tehet az életemben, és látnom kellett a nagy képet, amit eltervezett számomra. Az ezután kibontakozó események sora valóságos csoda.

2002-ben huszonöt munkatársunk volt, most pedig körülbelül ezerkétszáz fős a csapatunk. Ez negyvennyolcszoros növekedés. A bevételeink ötvenegyszeresére nőttek, és meghaladják az évi százmillió dollárt az Egyesült Államokban. Emellett további harmincmillió dollárunk van, amellyel huszonkét nemzetközi irodánkat támogatjuk. Mindez a hihetetlen növekedés huszonegy év alatt bontakozott ki. Ez tényleg egy robbanásszerű folyamat volt.

A fordulópont nem az volt, hogy Isten hirtelen cselekedni kezdett. Ő mindvégig cselekedett. A saját korlátozott gondolkodásom és a kritikától való félelmem gátat jelentett az életemben, mert visszafogtam magam, és nem mertem kifejezni, amit Isten a szívembe helyezett. Ám amint kitörtem ebből a kicsinyes gondolkodásból, olyan volt, mintha átszakadt volna a gát, és elszabadult volna Isten nekem szánt áldásainak áradata. Ennek egyik legfontosabb katalizátora a képzeletem használata volt.

Semmi olyat nem láthatsz megtörténni kívül, természetes szinten, amit belül, magadban nem láttál. Ez egy óriási kijelentés. Talán imádkozol a házasságod helyreállításáért, a tested gyógyulásáért vagy anyagi jólétért, de elmélkedned kell az Igén, hogy az kialakítson benned egy képet. Akkor minden, amiben hiszel, meg fog valósulni. Ez egy önbeteljesítő prófécia. A lényeg az, hogy képzelet nélkül nem tudsz boldogulni. Nagyon kevesen engedik, hogy Isten Igéje és ígéretei uralják a gondolkodásukat. A legtöbb embernek negatív, félelemmel teli gondolkodása van, és korlátozza, amit Isten tehet. Isten azonban sokkal többet tartogat mindnyájunknak.

„De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.” 2Korinthus 2,14 (RÚF)

Ha úgy élsz, hogy leszűkíted, amit Isten tehet benned és rajtad keresztül, akkor olvasnod kell Isten élő Igéjét, és engedned kell, hogy szóljon hozzád. Aztán egy bizonyos ponton túl kell lépned a puszta olvasáson, hogy megjelenítsd mindezt a képzeletedben. Látnod kell magad egészségesnek és bővelkedőnek. Az életed a látásodat tükrözi!

„Mert ahogyan a szívében gondolkodik, olyan ő.” Példabeszédek 23,7a (KJV)

A képzelet a szellemi méhünk, és a fogantatás legalább olyan fontos – ha nem fontosabb –, mint a születés.

Ha mélyrehatóbb tanítást szeretnél a témáról, látogass el a https://awme.hu weboldalra, ahol a Webshop menüpont alatt megrendelheted A képzelet ereje című könyvet magyarul.

Istennek olyan terve van az életeddel, amely meghaladja a saját képességeidet. Hiszem, hogy ez az üzenet reményt ébresztett benned, és arra ösztönöz, hogy vedd le a korlátokat Istenről, és hidd el, hogy nagy dolgok történhetnek.

 

Szeretünk téged:

Andrew és Jamie