Ki teremtette Sátánt?

Ki teremtette a Sátánt?

A legtöbb keresztény úgy véli, hogy a válasz a kérdésre nyilvánvaló: „Isten teremtette Sátánt.” Ez azonban nem igaz. Isten Lucifert teremtette. Ez első pillantásra apró különbségnek tűnik, de ha egyszer megérted, hogy valójában ki alkotta Sátánt, az örökre megváltoztatja a szemléletedet. Soha többé nem fogod kétségbe vonni a hatalmadat az ördög felett. Látni fogod, hogy ő alsóbbrendű lény, aki nem képes semmire egy emberi lény együttműködése nélkül. És minden félelem, amit rád helyezett, hirtelen eltűnik, amikor rájössz, hogy ő csak egy nagy nulla, egy kipukkant lufi.

Hiszem, hogy Isten teremtett mindent, beleértve Lucifert is. Lucifert nagy hatalommal felruházott angyalként alkotta meg. Lucifer azonban nem érte be ennyivel, és nem maradt a felkent kerub, akinek Isten teremtette.

Az Ezékiel 28:13-14. jól szemlélteti ezt:
“Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakő borított: rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál.”

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy Lucifer az angyalok egyharmadával az oldalán szított lázadást Isten ellen az égben, ahol legyőzetett, majd a Földre vettetett. Ezt sokan a Jelenések 12:4 alapján feltételezik, én azonban nem gondolom, hogy így történt.

Úgy hiszem, hogy a Sátán eredetileg itt a Földön volt az Édenkertben – Lucifer néven. Isten első számú angyala volt, akit azért küldött a Földre, hogy Ádám és Éva számára áldás legyen.

A Zsidó levél 1:14 ezt mondja az angyalokról:
“Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?”

Lucifert nem azért küldték a Földre, hogy csapdába csalja Ádámot és Évát, hanem hogy megáldja őket. Angyali küldött volt, aki a védelmükre rendeltetett, hogy szolgáljon nekik és segítse őket. Isteni küldetést teljesített, akkor még a maga tökéletes állapotában. A kertben történt, hogy Isten elleni vétke megfogalmazódott és megvalósult.

Ezékiel 28:15 azt mondja:
“Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned.”

Soha nem voltam képes követni azt a logikát, mely szerint Isten küldte volna a Sátánt a földre, megkísérteni az embert, figyelni az emberi reakciót. Apaként vajon betennéd a kétéves gyerekedet egy oroszlánketrecbe, hogy megnézd, vajon hogyan fog válaszolni? Ez nyilvánvaló felelőtlenség lenne; a gyermek nem egy súlycsoport az oroszlánnal. Isten nem tenné ezt velünk, és nem tette ezt Ádámmal és Évával sem.

No de mi fordította Lucifert Isten ellen? Lucifer azt vette észre, hogy Isten valami olyat készített elő az ember számára, amit más teremtményeinek soha. Amikor Isten megteremtette az embert, nemcsak a saját képmására teremtette, hanem még feltétel nélküli hatalmat is adott neki a Földön.

Az 1Mózes 1:26 ezt írja:
“Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”

Nem azt mondta neki, hogy “amíg követed az én vezetésemet, és amíg azt teszed, amit elvárok tőled, engedem, hogy uralkodj a föld felett.” Isten szólt, és úgy lett.

Isten azt mondja a Zsolt. 89:34-ben:
“Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.”

A Zsidókhoz írt levél 1:3 így hangzik:
“Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.”

Ez azt jelenti, hogy Isten nem hazudhat; az Ő Szava tartja össze az egész univerzumot. Ellentétben az emberekkel, akik fenntartják a jogot, hogy változtassanak a gondolkodásukon, Isten nem fogja megsérteni az Ő Igéjét. Amikor kimondta Ádámnak és Évának, hogy uralmat, hatalmat kaptak, az abban a pillanatban meg is történt.

Lucifer megértette Isten szavainak súlyát, és amikor hallotta, valószínűleg “kinyílt a bicska a zsebében”. Felismerte, hogy Ádám és Éva megkapott valamit, amit ő is szeretett volna: korlátlan hatalmat. Bizonyos értelemben ez a két ember a világ istene lett.

Ezt olvashatjuk a Zsolt. 115:16-ban:
“Az egek az ÚR egei, de a földet az embereknek adta.”

Bár Lucifer Isten első számú angyala volt, ennél is többet akart. Féltékenységében és irigységében leginkább Isten helyét akarta átvenni.

Ézsaiás 14:13:
“Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon.”
A következő versben pedig ez áll: “Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!”

Lucifer megértette, hogy ha meg tudja téveszteni Ádámot és Évát, és azok hajlandóak lemondani a hatalmukról, akkor ő lehetne e világ istene. Ha elveszi az emberiségnek adott hatalmat, azzal Isten királyságának tesz keresztbe, és megkapja a dicséretet, imádást és dicsőséget, amire vágyott.

A Róma 6:16 ezt mondja:
“Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?”

Szóval, ki teremtette Sátánt? Mi voltunk! Abban a pillanatban, amikor Ádám és Éva behódolt Lucifernek, ő lett Sátán, a világ istene. Igen, jól gondolod: a Sátán megtévesztette őket. Istennek vajon nem kellett volna megállítania őt?

Olvassuk el az 1Timóteus 2:14-et:
„…és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.”

Ádám tudta, mit tett.
Úgy hiszem, abban a pillanatban, amikor Lucifer szembeszállt Istennel, elvesztette angyali erejét. Sátánnak most nincs saját ereje vagy hatalma; csak azt az erőt és hatalmat tudja felhasználni, amit a megtévesztett ember adott neki. Ez hatalmas kijelentés.

Gondolj arra, hogy mit jelent ez hívőként a számodra. Amikor ellenállunk az ördögnek, amikor harcolunk ellene, a Sátánnak nincs “emberfeletti” ereje vagy hatalma. Teljes mértékben függ egy emberi lény együttműködésétől, aki felhatalmazza őt azzal az erővel, amit Istentől kapott.

A Sátán olyan, mint egy ordító oroszlán, aki keresi, kit nyelhet el. Olyan embereket keres, akik szélesre tárják előtte az ajtót olyan dolgokkal, mint a vágy, a lázadás, a viszály, a megnembocsátás, a félelem és így tovább. Amikor teret adunk ezeknek a dolgoknak, felhatalmazzuk őt arra, hogy elpusztítson minket, és garantálom neked, hogy nem fogja kihagyni a lehetőséget.

Ebben a néhány sorban most csak a felszínt karcolgattuk azzal kapcsolatban, hogy “Ki teremtette a Sátánt?” Ha többet olvasnál a témában, ajánlom figyelmedbe A hívő hatalma című könyvet. Amíg nem vagy tisztában azzal az erővel és hatalommal, amit Istentől kaptál, soha nem leszel képes legyőzni az ördögöt, meggyógyulni, virágozni és győzelemben élni.

Vélemény, hozzászólás?