Isten választott

És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala, aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. (Lukács 2:37)

Tételezzük fel, hogy Anna tizennégy éves volt, amikor férjhez ment. Ebben az esetben 98 éves volt az igevers idején. Ennek ellenére még mindig böjtölt és imádkozott éjjel és nappal. Csodálatos asszony volt, annyi bizonyos!

Sátán megpróbál meggyőzni arról, hogy Isten nem fog használni bennünket. Olyan dolgokat említhet, mint életkor, képességek hiánya, vagy a múlt hibái – de Annához hasonlóan sok igei példa van arra, hogy Isten olyanokat használt gyakran, akik a világ mércéje szerint nem voltak használhatóak.

Mózes nyolcvan éves volt már, mielőtt Isten tervét elkezdte volna beteljesíteni az életében, és 120 éves koráig munkálkodott. Ábrahám a kilencvenes éveit taposta, amikor megkapta az Istentől megígért gyermeket. Nyilvánvalóan a kor nem tényező abban, hogy kit választ Isten.

Gedeon egy másik olyan ember volt, aki nem tűnt alkalmas személynek. Éppen rejtőzködött a midianiták elől, amikor az Úr angyala megjelent, és azt mondta neki, hogy erős férfiú. (Bírák 6:11,12.) El se tudta hinni először, az Úrnak három alkalommal kellett bizonyítania! Gedeon csak egy példa arra, hogy az Úr “világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse.” (1 Korinthus 1:27,28.)

Ha gyengének és alkalmatlannak érzed magad, akkor teljesítetted a feltételeit annak, hogy Isten hatalmas küldetésre válasszon ki. Nézz bele Isten Igéjébe és lásd meg magad, hogy Ő hogy néz rád. Hagyd, hogy használjon ma téged.

Vélemény, hozzászólás?