Jézus szabaddá tett téged

De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! (Lukács 23:18)

A Barabbással történtek azt mutatják meg számunkra, ami az újjászületésünkkor velünk történik. Barabbás bűnös volt; Jézus pedig ártatlan. Jézus szenvedte el azt a halált, amit Barabbás érdemelt meg, Barabbás szabadon távozott. Hasonlóképpen, mi is bűnösök voltunk (Róma 3:23) és halálra voltunk ítélve (Róma 6:23), mégis Jézus szenvedte el a büntetésünket, hogy szabadon elmehessünk. (2Korinthusz 5:21.) Ahogy Barabbás sem kérte ez a helyettesítést, “az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. ” (Róma 5:8.)

Jézus halála Barabbást szabaddá tette, de neki kellett választania, hogy elfogadja-e újonnan nyert szabadságát, vagy pedig folytatja a régi, önző életét, és ismét Róma ítélete alá kerül. Hasonlóképpen mi is szabadok lettünk Jézus helyettesítő halálán keresztül, de nekünk kell eldöntenünk, hogy elfogadjuk-e szabadságunkat azzal, hogy hiszünk Őbenne és alárendeljük az életünket Neki.

Keresztényként szükséges kifejleszteni magunkban azt a folyamatos tudatosságot, hogy az életünk nem a miénk. Nincs szabadságunk arra, hogy bármit kedvünk szerint tegyünk; szabadságunk van, hogy szeressük, szolgáljuk és dicsérjük Istent a mi Urunk Jézus Krisztus által. Testünket, mint élő áldozat ajánljuk Istennek, elismerve, hogy ez pusztán ésszerű kötelességünk azon személy számára, aki az életét adta értünk. (Róma 12:1.)

Legyen ma meghatározó tényező minden cselekedetedben, hogy Jézus Úr. (Róma 14:7-10.) Vizsgálj meg minden gondolatot, szót és cselekedetet azzal, hogy megkérded: “Ezt akarja Jézus?” Ez a kulcs, hogy ma csodálatos napod legyen!

Vélemény, hozzászólás?