Szenvedéseiben való részesedés

Jézus így válaszolt: “Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: “Ki tudjuk.” (Máté 20:22)

A bemerítés szó görög megfelelője a baptizo. Josephus ezt a szót használta, amikor Jeruzsálem római “elborításáról”, a pusztulásba való “merüléséről” beszélt. Plutarkhos (szintén az első században élt) ezt a szót használta, amikor a tengerbe való “bemerülésről” beszélt. A Septuagintában (az Ószövetség görög verziója) a baptizo szót találjuk, amikor Naamán megmosta magát a Jordánban. (2. Királyok 5:14.) A klasszikus görögtől az Újszövetség görög nyelvéig ugyanazt az alapjelentést találjuk: bemártani, alámeríteni, elárasztani, megmosni. Jézus azt kérdezte tanítványaitól, hogy be tudnak-e merítkezni, alámerülhetnek-e abba a szenvedésbe, amit neki kellett megtapasztalnia.

Ekkor a tanítványoknak fogalmuk sem volt még arról, hogy mit fog Jézus elszenvedni értük. Elképzelhetetlen volt számukra, hogy azok fogják meg és végzik ki Őt, akiket három éven keresztül elkerült, és akik között naponta tett csodákat. Ez képet ad saját keresztény életünkről is. Bennünk él a Csodatévő, mégis, az Ő nevéért szenvedéseken megyünk keresztül. Embereket vezetünk üdvösségre, betegeket gyógyítunk, démonokat űzünk ki, éhezőket táplálunk, szegényeket ruházunk – és mégis, időnként szenvedünk.

Az emberek kibeszélnek bennünket, kellemetlenséget okoznak nekünk. Néha elárulnak bennünket és kirabolnak. Ám szenvedéseink nem a “normál” emberek szenvedéseihez hasonlóak, mivel az Ő szenvedéseiben részesedünk. Az életünk nem a sajátunk (1. Korinthus 6:19), és Jézushoz hasonlóan szenvedünk az örömért, ami előttünk van. (Zsidó 12:2.) Tudjuk, hogy jövőnk a Vele való örök közösség a mennyben, és azt is tudjuk, hogy míg itt vagyunk, addig is abban a győzelemben járhatunk, amit már megszerzett számunkra, bármilyen helyzettel is találkozunk életünk során.

Ha részesedsz az Úr szenvedéseiben, ha az emberek megnehezítik az életed, mert szereted Őt és szolgálod, az Ő jutalmában fogsz osztozni. Ezzel a tudattal ma is örömmel kiálthatsz az Őérte való szenvedés idején is.

Vélemény, hozzászólás?