Erőfeszítés nélküli gyümölcs

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (János 7:38) Az “elő vizek folyamai” a Szent Szellemre és a hívő életében kifejtett hatására utal. A Galata 5:22-23 az mondja: “A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Ezeknek a tulajdonságoknak artézi kútként kellene feltörnie belőlünk. […]