Ábrahám gyermekei

Ábrahám gyermekei

János 8:33-38

Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. (János 8:37)

A zsidó nép tagjai Ábrahám közvetlen leszármazottai voltak. Azonban, ahogy sok más bibliai igazság, az Ábrahámi Szövetség is sokkal többet jelentett, mint amit egy felszínes pillantást mutathat. Az igazság az, hogy némely zsidó emberek nem voltak Ábrahám szellemi gyermekei.