Menj végig az úton

Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. (2. Királyok 5:14) Amikor valaki Jézushoz jött gyógyulásért, akkor Ő minden esetben hajlandó volt meggyógyítani az illetőt és azonnal meg is tette ezt. Ennek fényében Elizeus tettei és utasításai Naamán számára furcsák voltak. […]

Alázatos, mint a gyermek

Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. (Máté 18:4) Érdekes, hogy Jézus egy kisgyermek példájával illusztrálta az alázatot. Bár igaz, hogy a gyermekekben van egy bizonyos tisztaság és taníthatóság – nem úgy, ahogy sok felnőtt esetében – , ugyanakkor nem önzetlenek. A csecsemők teljesen önközpontúak a születésükkor, csak […]

Jézus megpróbálta az asszony hitét

Jézus így szólt az asszonyhoz: “Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” (Márk 7:27) Bár Jézus azért jött, hogy betöltse Isten messiási ígéretét a zsidó nép számára, a pogányok számára is üdvösséget ajánlott. Jézus bizonyára tudta ezt, és számos pogány ember felé szolgált minden lenézés […]

Az alázatról

Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. (János 6:15) Jézus “hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. ” (Zsidó 4:15.) Bizonyára ott volt az a kísértés, hogy a tömeg akaratának megfelelően felmagasztalja magát, de mégsem reagált erre. Jézus azért jött, hogy […]