Szenvedéseiben való részesedés

Jézus így válaszolt: “Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: “Ki tudjuk.” (Máté 20:22) A bemerítés szó görög megfelelője a baptizo. Josephus ezt a szót használta, amikor Jeruzsálem római “elborításáról”, a pusztulásba való “merüléséről” beszélt. Plutarkhos (szintén az első században élt) ezt a szót használta, […]