Március 11. – Szentül élni

János 5:1-15 Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: “Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” (János 5:14) Jézus azt mondta, hogy a tragédiákat életünkben a bűn okozza. Azt kéri tőlünk, hogy éljünk szent életet, mivel ha átadjuk magunkat a bűnnek, akkor a bűn szerzőjének, Sátánnak rendeljük […]

Isten megbocsátása minden bűnre kiterjed

Jézus pedig így könyörgött: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. (Lukács 23:34) A bűnök bocsánata a Biblia nagy témáinak egyike, melyről kielégítő módon írni csak kötetekben lehetne. Most elegendő annyit mondanunk, hogy Jézus vére biztosította számunkra a bűnök bocsánatát. Az Ő áldozata olyan hatalmas volt, hogy valamennyi bűnünket […]

Állj ellen a kísértésnek!

Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. (Lukács 22:3) Némelyek szerint Júdás azért árulta el Jézust, hogy kényszerítse Őt a Római kormánnyal való összeütközésre. Ezután Jézusnak természetfeletti erejét kellett volna felhasználnia az önvédelemhez és a Római Birodalom megbuktatásához, így adva vissza Izrael nemzeti függetlenségét. Ez az elképzelés Júdás azon […]

Krisztusban való természeted

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Máté 24:13) Ezen a helyen Jézus azt tanítja, hogy a hívőnek ki kell tartania hitben, hogy teljes üdvösséget kapjon. Az üdvösség ajándék, amelyet nem lehet kiérdemelni, vagy fenntartani saját cselekedeteink által. Hit által kapható és ennek a hitnek a fenntartása bizonyos erőfeszítést igényel a részünkről. A szentség nem eredményez […]

Megkísértették, ahogy téged is

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsidó 4:15) Gondolkodtál már Jézus kísértésein? Hogyan szenvedhette el a házasságban jelentkező kísértéseket, ha sohasem volt házas? Hogyan szenvedhette el a kábítószer függőségből származó kísértést, ha sohasem találkozott kokainnal? Látszólag sok olyan nyomással küzdünk, […]

Törvény: “Bűnös vagy!” (Videó)

Törvény: “Bűnös vagy!” (Kegyelem – az evangélium ereje /18.)

A Róma 7 szerint a törvény felszította a kívánságokat, a bűn ismeretét adta, ösztönzést adott a bűnöknek.
A Róma 7:9 alapján a bűnt a törvény életre keltette! Gondoltál erre? Általában az ellenkezőjét gondolják a törvényről.

“Mindenki vétkezett, ezért…” (Videó)

“Mindenki vétkezett, ezért…” (Kegyelem – az evangélium ereje /6. rész)

“Mindenki vétkezett és híjával van Isten dicsőségének”. (Róma 3:23) Ez így igaz. Ám nem áll meg Isten gondolatmenete itt, mert “ezért Isten ingyen igazítja meg őket a kegyelméből.” Senki sem tud felmutatni érdemeket Isten előtt a megigazulása végett. A mi részünk annyi “csupán”, hogy elfogadjuk Isten igazságát – hiszünk.
Luther kijelentést kapott a kegyelemből, hit által való megigazulásról. A reformáció azonban ma is tart!

Miért nem kell a bűnről beszélnünk? (videó)

Miért nem kell a bűnről beszélnünk? (Kegyelem – az evangélium ereje /4.)

Vannak, akik azt hirdetik, hogy a kegyelem útján születünk újjá, ez nem rajtunk múlik. De később aztán azt mondjuk, hogy gyülekezetbe kell járni és tizedet kell fizetni, meg imádkozni és Bibliát olvasni, ha azt akarjuk, hogy Isten cselekedjen az életünkben. Ezzel visszahelyezkedünk egy teljesítmény-alapú gondolkodásba. Miért nem szükséges mindenkinek a bűnről beszélnünk?