Február 26. – Felülhaladó megigazulás

Máté 5:17-22 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:20) Mire célzott ezzel Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még a fűszerekből is, […]

Február 9. – Szeress a cselekedeteiddel

Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? (1 János 3:17) A világ egyik leggazdagabb aranylelőhelyének a környékén élünk. Úgy becsülik, hogy még mindig kétszer annyi arany van a földben, mint amennyit eddig kibányásztak. Hatalmas aranybányák működnek. Ez arra ösztönözte […]

A vízkeresztség jele

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk 16:16) A vízben való keresztséget (vagy bemerítkezést) Jézus parancsolta meg a hit egy kezdeti cselekedeteként. Márk megfogalmazását így is fordíthatjuk: aki az üdvözítő hit alapján hisz (hit, amely cselekedetet eredményez) az üdvözül. Ebben az értelemben a bemerítkezés nagyon fontos. Lehetőséget jelent arra, hogy az újonnan […]

Nem az, amit te teszel

Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.  (Máté 20:8) Ez a példabeszéd Jézus azon állításával kezdődik, hogy a mennyek királysága hasonló ahhoz az emberhez, aki ingatlant birtokol. Kora reggel kimegy munkásokat felfogadni, hogy azok a szőlőjében dolgozzanak napközben. […]

Nem amit te teszel – amit Ő tett

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? (Máté 19:16) A gazdag, fiatal vezető látszólag az üdvösség keresése miatt jött Jézushoz. Odafutott hozzá, letérdelt elé, és nyilvánosan Jó Mesternek vallotta Őt.

Helyesen cselekedni, helyes okból

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lukács 15:28) Ha az idősebb fiú számára a legfontosabb kívánság az apjával való kapcsolat lett volna, akkor örült volna annak, hogy helyreállt az apa és a másik fiú kapcsolata. Apja öröme láttán könnyek szöktek volna szemébe. Emellett, ha az idősebb fiú szívében […]

A szentség gyümölcs

De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni! (Lukács 11:42) Amikor Jézus azt mondta: “…és amazokat sem elhanyagolni!”, akkor Ő nem a helyes cselekedetek  ellen érvelt. Isten Igéje hangsúlyozza a cselekedeteinkben való […]

Megkísértették, ahogy téged is

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsidó 4:15) Gondolkodtál már Jézus kísértésein? Hogyan szenvedhette el a házasságban jelentkező kísértéseket, ha sohasem volt házas? Hogyan szenvedhette el a kábítószer függőségből származó kísértést, ha sohasem találkozott kokainnal? Látszólag sok olyan nyomással küzdünk, […]