Február 22. – Erő, amely vonz

Márk 1:35-39; Lukács 4:42-44 És amikor megtalálták, így szóltak hozzá: “Mindenki téged keres.” (Márk 1:37) Jézus szolgálata csupán néhány hónapja kezdődött el, mégis emberek tömegei keresték. Megdöbbentő, ha belegondolsz abba, hogy Jézus a népszerűség keltésének egyetlen konvencionális módszerét sem alkalmazta. Már az első szolgálatánál elutasította a népszerűsítést Jeruzsálemben (János 2:24, 25). Nem volt természetes magyarázat […]

Január 21. – Csak tedd meg!

János 2:1-11 Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” (János 2:5) Mária úgy ismerte Jézust életének ebben a szakaszában, mint senki más. Bár bizonyosan tudta Jézusról, hogy nem hétköznapi ember, a kérése, hogy a vendégek számára gondoskodjon még több borról, arra enged következtetni, hogy hitt Jézus különleges cselekedeteiben, melyeket más emberek nem […]

A nyelveken szólás mára szól

Azok pedig kimenvén, prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! (Márk 16:20) Az Úr az Ige prédikálását csodákkal igazolta. Ha Jézusnak és az első századbeli keresztényeknek szükségük volt arra, hogy az Igét csodák igazolják (Zsidó 2:4), akkor nekünk is szükségünk van erre. Egyetlen igerész […]

Isten a remény Istene

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róma 15:13) Isten a remény Istene. Istennel semmi sem lehetetlen. Véges gondolkodásunktól ez idegen, de nincs olyan helyzet, amelyre Istennek ne lenne válasza.

A szamár és a szamárcsikó csodája

Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: “Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” (János 12:14-15) Ez az ige a Zakariás 9:9 versének beteljesedése, mégpedig az utolsó részletig. Zakariás nemcsak azt prófétálta, hogy Jézus szamáron fog megérkezni, de azt is, hogy csikón, azaz egy betöretlen szamáron. Kinyilvánította, hogy az […]

2011 januári hírlevél

A bizonyságtétel ereje

2011. január

Kedves Barátom!

Assisi Szent Ferenc mondta: „Hirdesd az Evangéliumot mindenkinek, és ha szükséges, használj szavakat.” Milyen mélyreható kijelentés!

Azt hiszem, ezzel azt akarta mondani, hogy az Evangélium élő példájának lenni sokkal hatásosabb, mint ha csak beszélünk róla. Vannak, akik vitatkoznak veled doktrínákról, vagy a Szentírás magyarázatáról, de – hacsak nem gondolják rólad, hogy hazug vagy – a bizonyságodat nem vitathatják.

Iratkozz fel Hírlevelünkre ezen a linken!