Február 3. – Démonok a gyülekezetben

Márk 1:21-28; Lukács 4:33-37 Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. (Márk 1:23) Sok ember nem társítja egy démonizált ember képét az imádat helyszínével. Jézus a legtöbb démont mégis a zsinagógában űzte ki. Miért voltak ott démonizált emberek? Bizonyos esetekben azért voltak ott ezek az emberek, mert segítséget […]

Az imádás harc

Az imádás harc

Máté8:28-34; Márk 5:1-17; Lukács 8:27-39

Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte (Márk 5:6)

A leborul szót a görög proskuneo szóból fordították, melynek jelentése: hódolattal meghajol, megtisztel, imád. Az ember, aki odafutott Jézushoz, hogy imádja Őt, egy nagyon híres, démonizált ember volt. Az a tény, hogy ez a kínok között lévő ember Jézushoz futott, nem menekült előle, azt jelzi, hogy még a démonizált embernek is van szabad akarata és Sátán nem kontrollálhatja annak beleegyezése nélkül.