Hit a Jézus nevében

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: “Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” (Lukács 10:17) Jézus nevének ereje és a tanítványok hite Jézus nevében a démonokat engedelmességre kényszerítette. Ezt az igazságot láthatjuk az Apcsel 19:13-17-ben, ahol bizonyos zsidó emberek Jézus nevét hívták segítségül, hogy démonokat űzzenek ki valakiből. Jézus nevét használták, […]