Hit a Jézus nevében

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: “Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” (Lukács 10:17) Jézus nevének ereje és a tanítványok hite Jézus nevében a démonokat engedelmességre kényszerítette. Ezt az igazságot láthatjuk az Apcsel 19:13-17-ben, ahol bizonyos zsidó emberek Jézus nevét hívták segítségül, hogy démonokat űzzenek ki valakiből. Jézus nevét használták, […]

A böjt kiűzi a hitetlenséget

Ő pedig ezt mondta nekik: “Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.” (Márk 9:29) Az ima és böjt nem űzi el a démonokat. Ha Jézus neve és a nevében való hit nem végzi el a munkát, akkor az ima és böjt sem fogja. Jézus arról beszélt itt, hogy a böjt és az ima […]