Elérhető vagy?

És hogy áldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat.  (Lukács 2:24) Az idézett vers az Ószövetségből származik, mégpedig a 3 Mózes 12:6-8 verseiből. Az Úr egy bárány és egy fiatal galambot, vagy idősebb galambot írt elő áldozat gyanánt. Ha a nő nem tudott egy bárányt áldozni, […]