Bemerítés – Kinek a nevében?

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19) Jézus azt az utasítást adta a számunkra, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében merítsünk alá (keresztség, vízkeresztség), ennek ellenére nem találunk feljegyzett példát arra, hogy a hívők így tettek volna. Az Apostolok […]