Január 21. – Csak tedd meg!

János 2:1-11 Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” (János 2:5) Mária úgy ismerte Jézust életének ebben a szakaszában, mint senki más. Bár bizonyosan tudta Jézusról, hogy nem hétköznapi ember, a kérése, hogy a vendégek számára gondoskodjon még több borról, arra enged következtetni, hogy hitt Jézus különleges cselekedeteiben, melyeket más emberek nem […]

József: a hatalmas hit embere

József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. (Máté 1:24) Jézus Krisztus születésekor olyan sok csodás dolog történt, hogy gyakran feledésbe merül József hite. Gondold csak át, hogy mekkora hite volt. Józsefnek. Miután az angyal megjelent Máriának, az Írásokban nem történik említés arról, hogy bármit […]

Még egyszer

Ő pedig mondá nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.  (János 21:6) Nem ez volt az első eset, hogy Jézus ilyen csodát tett. Amikor elhívta ezeket a tanítványokat, hogy kövessék, ugyanezt a csodát tette. Egész éjjel halásztak, és […]

Egy igában Jézussal

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:28-30) Az iga fából készült, az alsó részén két nyílás helyezkedett el. […]