Vége a háborúnak!

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! (Lukács 2:14) A II. Világháború végét követően néhány évvel egy csoport japán katonát találtak a Csendes-Óceán egyik déli szigetén. A bombázások miatt átmeneti süketség lépett fel náluk, ezért nem hallották meg a repülőgépekről elhangzott hirdetéseket a háború befejezéséről. Sok évvel […]

Az evangélium Isten ereje

Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Máté 9:38) Az emberek Isten Szavának ereje által születnek újjá, nem pedig ima által. Az ima nagyon fontos, de nem helyettesítheti az Evangéliumot.

Az igazi evangélium /7. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /7. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

A hit alapelvei (folyt.)

Ézsaiás 45:11 — Rendelkezzél felőlem. (KJV szerinti fordításban). Sokan megijednek ezt látva: Én parancsoljak Istennek? Igen, az Ő akaratának megfelelően.

Ahogy a villanykapcsolót felkapcsolod, úgy kell imádkozni is. Nem kell könyörögni a villamos művekhez, hogy kapcsolják fel a villanyt. Ezt neked kell csinálni, azaz parancsolni. Nem te vagy a forrása az áramnak, de te kapcsolsz, árasztod ki az áramot. Az által kapcsoljuk fel a villanyt, hogy parancsolunk: pl. a fájdalomhoz szólok: Fájdalom, Jézus nevében hagyjad el a testemet! Nem jó: Uram, fáj a testem. Légy kedves vedd el!

~~~

Feltétlen kattints rá ŐSZI AKCIÓS KÖNYVVÁSÁRUNKRA is!

~~~

Az igazi evangélium /5. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /5. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

Ef 4:24öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban (megigazulás) és szentségben teremtetett.

Igazak és teljesek vagyunk az új teremtésben. Nem egy érési, megjavulási folyamatban vagyunk. Megigazultunk és megszentelődtünk — teljesen.

Az új teremtés azonban nem a fizikai testre vonatkozik, hanem a belső valónkra.

~~~

Feltétlen kattints rá ŐSZI AKCIÓS KÖNYVVÁSÁRUNKRA is!

~~~

Az igazi evangélium /4. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /4. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

Miért gyógyítja meg Isten az alkoholistát és a szent hívőt pedig nem? Az alkoholistának nem volt szentsége, jósága (nem is gondolt erre), amit Isten és maga közé helyezhetett volna, csak egyszerűen bízott. A szent testvér sok cselekedete állt közé és Isten közé.

Nem arra koncentrálnak az emberek, amit Jézus tett, hanem magukra figyelnek. Ezt tettem, most az Úrnak cselekednie kell! Isten azért cselekszik, mert óriási szeretet van benne feléd. Isten nem azért cselekszik az emberek életében, mert megérdemlik, hanem érdemeik ellenére! Az egyetlen dolog, amit a sátán használ, hogy bűnt követtél el. Ezért kárhoztat.

Az igazi evangélium /3. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /3. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

Bizonyságok Isten szeretetéről.

A legtöbben nem értették meg az igazi örömhírt, amely Isten kegyelmét hangsúlyozza. Nem a mi tetteinken alapul a dolog. Legtöbben úgy érzik, hogy nem méltóak Isten áldásainak elfogadására.

Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Nem akkor szeret, ha megfelelően élünk, hanem érdemeinktől függetlenül szeret bennünket Isten.

Az igazi evangélium /1. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium (konferencia videó)

Tekintsd meg Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatának első részét!

A legtöbb keresztény nem hallotta az igazi evangéliumot, még az Egyesült Államokban is ez a helyzet (a legjobban evangelizált ország).
Róma 1:16: Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
Az örömhír az Isten ereje (dünamisz) az üdvösségre, minden hívő számára.

(A szolgálat további részeit az alábbi linken tekintheted meg.)