Az evangélizáció fajtái

Ti vagytok erre a tanúk. (Lukács 24:48) A modern egyház egyik legnagyobb tévedése az a gondolat, miszerint az evangélizáció valami olyan, amit a gyülekezeti épületen belül végeznek. Az Apostolok cselekedetei 8:1-4 világossá teszi, hogy az evangélizációt nem a pásztor vagy a klérus végezte, hanem a hívők, akik mindenhová eljutottak, prédikálva az Igét. Az Írásokban az […]

Isten szeretetének megosztása

Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Lukács 10:2) Általában azt gondoljuk, hogy az evangélista az, aki szenvedélyes módon az Úrhoz vezeti az embereket, de nem csak ő rendelkezik ezzel az elhívással. Minden hívőnek rendelkeznie kellene a lelkek iránti szenvedéllyel. Amikor bemutatjuk […]