Elvárásaid meghatározzák tapasztalataidat

Mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. (János 20:14) Mária nem ismerte fel Jézust. Ő azon asszonyok egyike volt, aki Jézust szolgálta annak teljes földi szolgálata alatt. (Lukács  8:2,3.) Jól ismerte Őt és ezerszer hallotta a hangját. Jézus azzal tisztelte meg Máriát, hogy őt választotta […]

A halál elvesztette hatalmát

És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. (Máté 27:52) Ezt a csodálatos eseményt kizárólag Máténál olvashatjuk. A földrengés minden bizonnyal sok sírról elgördítette a köveket Jeruzsálem szomszédságában, és az eltemetett szentek közül sokan feltámadtak halottaikból. Még Jézus halálakor is olyan erő szabadult fel, hogy a halál elvesztette szorítását az általa fogva tartottakon. […]

A feltámadás ereje

Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják,  és megkérdezék őt. (Máté 22:23) A feltámadás az Újszövetség egyik meghatározó témája. Az Apostolok Cselekedetei 13 prédikációja közül 11 hangsúlyozza, vagy magában foglalja a feltámadást. A feltámadás erejének megértéséhez először azt kell megértenünk, hogy miként alkotott bennünket Isten. Három részből épül fel az […]

A feltámadott tested

Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. (János 11:13) Lázár, Jézus barátja meghalt. Sok ige a halálról, mint alvásról beszél, azonban jelen esetben a tanítványok azt gondolták, hogy Jézus Lázárról úgy beszél, mint aki csak pihen. Végül Ő helyreigazította a félreértést és a halál szót használta, de nem ez […]

A remény legyőzi a bánatot

Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. (1. Tesszalonika 4:13) A meghalt szeretteivel való újraegyesülés reménysége a hívő embert egészen más helyzetbe hozza, mint azokat, akiknek nincs meg ez a reménységük. A halál a nem hívő ember számára egy végső állapot. Az élők és holtak […]

A remény megtisztulást produkál

Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. (1 János 3:3) Minden alkalommal, amikor Pál apostol a kegyelmet prédikálta, felmerült a következő kérdés: “Azt mondod, hogy vétkezhetem, mivel a kegyelem alatt vagyok?” Ezzel a kérdéssel Pál három alkalommal foglalkozott írásaiban (Róma 3:8; 6:1-2,15; Galata 2:17) és valamennyi esetben határozott “Távol […]

Min gondolkodsz?

És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. (1. Mózes 22:5) Legtöbbünk számára nehézséget jelent feldolgozni azt a történetet, amikor Ábrahám feláldozza fiát, Izsákot Istennek. Nagyrészt az jelenti a nehézséget, hogy helytelenül azt gondoljuk: rendkívüli próbatétel volt ez Ábrahám számára. […]

Miért keresed az élőt a holtak között?

Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: “Mit keresitek a holtak között az élőt? (Lukács 24:5) Az angyal megkérdezte a nőktől a sírnál:”Miért keresitek az élőt a holtak között?” Ez egy hatalmas kérdés! Az asszonyok, akik a sírhoz jöttek a feltámadás reggelén, Jézust keresték. De nem egy élő és győztes Krisztust […]