Őrizd a lelkiismereted!

Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. (Máté 13:15) A “megkövéredik” szó jelentése: “fokozatosan egyre intenzívebb, növekvő”. Azt mutatja, hogy a szív ilyen jellegű állapota nem olyan dolog, ami velünk született, vagy ami […]

2012. Júliusi Hírlevél: “Ahogy én szerettelek benneteket”

Ahogy én szerettelek benneteket

Kedves Barátom,

Képzeld el azt az éjszakát, mielőtt Jézust megfeszítették. Úrvacsorázott a tanítványokkal és megmosta a lábukat. Kijelentette, hogy Júdás el fogja árulni. Elmondja a tanítványoknak, hogy el fog menni és ők nem követhetik. Majd a következő szavakat mondta:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:34,35)

Annak tudatában, hogy ezek talán az utolsó szavai lehetnek a tanítványok számára, bizonyára nagy fontossággal bírtak. Vegyük észre, hogy amit mondott nekik, azt egy parancs formájában mondta, nem pedig javaslatként.