Március 8. – A gyógyulás Isten akarata

Máté 8:1-4 …és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: “Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.” (Máté 8:2) Ez a leprás hitt abban, hogy Jézus képes meggyógyítani őt, de nem volt biztos abban, hogy meg is akarja gyógyítani. Jézus megmutatta neki, hogy hajlandó meggyógyítani, és mivel nem személyválogató, ez számunkra is precedens értékű. (Róma 2:11.) […]

Minden a csodákról

Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára.  (Lukács 23:8) Amikor Pilátus nem talált kivetnivalót Jézusban, akkor visszaküldte Őt Heródesnek, a zsidó királynak. Heródes igen megörült, mivel már régóta szeretett volna csodákat látni Jézustól. Nyilvánvalóvá teszik […]

Jézus azt akarja, hogy meggyógyulj

Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: “Hagyjátok abba!” És megérintve a fülét, meggyógyította őt. (Lukács 22:51) Ez a vers Jézus reakcióját írja le, amikor Péter hirtelen felindultságában levágta a templomi őr fülét, aki megpróbálta Jézust felügyelete alá venni. Ez az őr a munkáját végezte. Lehetséges, hogy ténylegesen Jézus követője volt, vagy akár gyűlölhette is […]

El kell fogadnod

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? (Lukács  13:16) Ennek az asszonynak a betegsége a Sátán munkája volt – nem Istené. Jézus azt mondta, hogy Sátán kötözte meg – tehát nem áldotta – 18 éven keresztül. Az a tanítás, mely szerint a betegség valójában […]

A betegség nem Istentől van

Tanítványai megkérdezték tőle: “Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” (János 9:2) A tanítványok feltettek egy kérdést, ami még ma is sokakat izgat. Miért születik gyermek fizikai rendellenességgel? Ez egy ítélet Istentől a gyermek szüleire valamely bűnük miatt, vagy lehetséges, hogy Isten ítélete a gyermek felett olyan bűnökért, melyekről Isten tudja, hogy […]

Ennyi és kész!

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. (1. Péter 2:24) Ennek a versnek az utolsó része megegyezik az Ézsaiás 53:4-el, egy fontos kivétellel: gyógyulásunk időpontját a múltba helyezi. Már meggyógyultunk. Egy egy igazán nehéz elképzelés némelyek számára. Nem képesek megérteni azt, […]

A megbocsátás csodákat eredményezhet

Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. (2. Királyok 5:2) Jézus azért jött, hogy bocsánatot nyerjen a bűneinkre, és szívünket olyan megbocsátó szívvé változtassa, mint amilyen az Övé. A megbocsátás gyümölcseit semmi sem demonstrálta jobban, mint Naamán leprából való gyógyulásának története.  Ez az […]

Meddig vagy hajlandó elmenni?

Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: “Látsz-e valamit?” (Márk 8:23) Általában arra a csodára szoktunk figyelni, amit ez a vak ember megtapasztalt, de egy pillanatra gondolkodjunk el az általa kifejezett hiten is. Jézus kézen fogta és kivezette őt a városból.