Nincs békéje a gonosznak

Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból. (Lukács 9:7) Talán némelyek azt gondolták, hogy Jézus a halálból feltámadt Keresztelő János volt, de világosan láthatjuk Máté beszámolójából és különösen Márk evangéliumában, hogy Heródes erről meg volt győződve. Bűntudata volt amiatt a bűn […]