Február 26. – Felülhaladó megigazulás

Máté 5:17-22 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:20) Mire célzott ezzel Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még a fűszerekből is, […]

Február 18. – Isten szeretete mindent hisz

1. Korinthus 13:1-13 Mindent hisz. (1. Korinthus 13:7) Nem tudtad, hogy Isten szeretete hitet produkál? A Galata 5:6 azt mondja, hogy a hit szeretet alapján munkálkodik. Amikor tapasztaljuk Isten szeretetét, akkor a hit természetes melléktermékként jön. Amikor a hitben való járással küszködünk, akkor tulajdonképpen abban vallottunk kudarcot, hogy Isten végtelen szeretetét nem tartjuk az életünk […]

Február 5. – Terjeszd ki a látásod a csodákra!

Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. …mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. (Lukács 5:4,5) Jézus Péter csónakját arra használta, hogy prédikáljon az embereknek, és meg akarta áldani ezért. Azt is meg akarta mutatni Péternek, hogy Ő betöltheti valamennyi szükségét. Jézus azt mondta Péternek, hogy engedje le a hálóit egy halfogásra. Abban a […]

Január 26. – Cselekedj a hited szerint

Jakab 2:14-26 Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. (Jakab 2:17) Súlyosan megsérültem a hátamon 1973. december 30-án. Rendkívül erős fájdalmaim voltak, és képtelen voltam kiegyenesedni. Alig tudtam beszélni, és a lapockáim szinte egymáshoz értek. Mindez a szolgálatba való beiktatásom előtti este történt, és csak arra tudtam gondolni, hogy milyen rettenetes bizonyság lesz […]

Január 22. – Hit és remény

Zsidó 11:1-6 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsidó 11:1) Közvetlen kapcsolat áll fenn a hit és a remény között. Nem birtokolhatod az egyiket a másik nélkül. A hit adja meg a lényegét a reménylett dolgoknak. Vedd el a reményt, és a hitnek nem marad […]

József: a hatalmas hit embere

József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. (Máté 1:24) Jézus Krisztus születésekor olyan sok csodás dolog történt, hogy gyakran feledésbe merül József hite. Gondold csak át, hogy mekkora hite volt. Józsefnek. Miután az angyal megjelent Máriának, az Írásokban nem történik említés arról, hogy bármit […]

Tedd nagyobbá Istent!

Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat. (Lukács 1:46) A magasztal szó jelentése: nagyobbá tenni méretben, kiterjedésben, vagy hatásában. Hogy tudta volna Mária Istent bármilyen módon is nagyobbá tenni? Egyébként is, Isten az, aki, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk róla. Hitetlenségünk nem csökkenti Isten személyét, de csökkenti, hogy mi mennyit kaphatunk Belőle, […]

Az Ige testté lett

Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal. (Lukács 1: 38) Jézus születése körül minden természetes és normális volt, egy dolgot kivéve: nem embertől származott a mag. Isten Szent Szelleme helyezte Mária méhébe a magot. Az 1Péter 1:23 alapján Isten Igéje romolhatatlan mag, a […]