Belép a kétely, kilép a hit

Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: “Uram, ments meg!” (Máté 14:30) Péter a kétely miatt kezdett süllyedni. A 31. versben Jézus a kétely szót használta Péter félelmével kapcsolatban. A félelem egyszerűen negatív hit, illetve hit a gonoszban Isten jósága és szeretete helyett. Honnan származott ez a félelem? A 2. […]