Önkeresés vagy Isten keresése

Jézus ezt válaszolta nekik: “Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. (János 6:26) Jézus ismerte az emberek szívét, ennélfogva nem bízta magát erre a tömegre. Mindössze egy nappal ezelőtt ezek az emberek megpróbálták erővel megragadni és királlyá tenni, de Ő visszavonult és az […]