Március 8. – A gyógyulás Isten akarata

Máté 8:1-4 …és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: “Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.” (Máté 8:2) Ez a leprás hitt abban, hogy Jézus képes meggyógyítani őt, de nem volt biztos abban, hogy meg is akarja gyógyítani. Jézus megmutatta neki, hogy hajlandó meggyógyítani, és mivel nem személyválogató, ez számunkra is precedens értékű. (Róma 2:11.) […]

Isten bárkit és bármit használhat

Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt. (Lukács 2:4) Mikeás próféta megmondta, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. Mária és József azonban a galileai Názáret településen laktak. Ez egy probléma volt. Hogy fogja ezt Isten megoldani? Augustus császárt használta fel, […]

Istennek terve van veled

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. (Jeremiás 1:5) Az Úr azt mondta Jeremiásnak, hogy még születése előtt elhívta, megszentelte és kirendelte őt. De ez nem kizárólag Jeremiás esetében volt így. Bemerítő János (Lukács 1:15, 16), Jézus (Ézsaiás 49:1-5) és Pál (Galata 1:15) esetében ugyanez volt a […]

Keresd Isten akaratát

Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! (Lukács 22:42) Jézus tudta, hogy az Atya akarata volt a számára, hogy a világ bűnei miatt áldozat legyen. Több esetben mondott próféciát saját haláláról és feltámadásáról. De Istennel való különleges kapcsolata miatt Jézus kérte Őt, hogy akaratát […]

A fizikai gyógyulás

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. (Ézsaiás 53:4) A fizikai gyógyulással rendkívül kiterjedten foglalkozik az Írás – különösen az Újszövetség -, így tehát nem kellene vitatkozni róla, mégis ez történik. Sokan a gyógyulásunkra vonatkozó ígéreteket csak szellemi értelemben veszik. Úgy hiszik, hogy […]

A kereszted

Azután így szólt mindnyájukhoz: “Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. (Lukács 9:23) Az önmegtagadás fontos része a keresztény életnek. Jézus életét áldozta értünk, és azt parancsolta, hogy haljunk meg önmagunknak, hogy megtapasztalhassuk azt az új életet, amit számunkra biztosított. Úgy tehetjük ezt meg, hogy először […]

Isten választása, vagy a miénk?

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: “Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: “Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” (Máté 14:27-28) Fontos elemeznünk Péter kijelentését.  Péter megdöbbent, amikor Jézust látta a vízen járni, rögvest ő is járni akart a vízen. Bár semmi rossz nem […]

2013. májusi hírlevél – Hogyan követhetjük Isten akaratát?

Drága Barátaink! Míg Isten életünkre vonatkozó akaratát megtalálni elengedhetetlenül fontos, de csupán egy folyamat kezdete. Amint elindulsz Isten irányítása alatt, hatalmas célpont jelenik meg a hátadon. Sátán mindent megtesz majd, hogy megállítson. Ha nem találkozol szembe az ördöggel, akkor az azért van, mert mindketten ugyanabban az irányban haladtok. Mindenféle problémába ütközöl majd, amikor Isten akaratát […]