Isten békessége vezessen téged

És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek! (Lukács 24:36) Nem véletlen, hogy az első dolog, amit Jézus a tanítványoknak mondott, az volt, hogy “Békesség néktek!” Az Ő feltámadásán keresztül találták meg mind a teljes és örökkévaló békét Istennel. De az Ő békessége nem pusztán Menny és Pokol kérdése […]