A hálaadás Istent dicsőíti

“Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” (Lukács 17:18) Jézus meggyógyított tíz leprás embert, majd azt mondta nekik, hogy mutassák meg magukat a papoknak Mózes törvénye szerint. Ahogy engedelmeskedtek Neki, gyógyulást nyertek; mégis csak egyikőjük tért vissza, hogy köszönetet mondjon Jézusnak. A 16. vers azt mondja, hogy ez az […]