Az evangélium Isten ereje

Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Máté 9:38) Az emberek Isten Szavának ereje által születnek újjá, nem pedig ima által. Az ima nagyon fontos, de nem helyettesítheti az Evangéliumot.

Az igazi evangélium /1. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium (konferencia videó)

Tekintsd meg Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatának első részét!

A legtöbb keresztény nem hallotta az igazi evangéliumot, még az Egyesült Államokban is ez a helyzet (a legjobban evangelizált ország).
Róma 1:16: Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.
Az örömhír az Isten ereje (dünamisz) az üdvösségre, minden hívő számára.

(A szolgálat további részeit az alábbi linken tekintheted meg.)