Január 27. – Fény, mely mutatja az utat

Márk 4:21-23 Ezután így szólt hozzájuk: Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? (Márk 4:21) Amikor Jézus erről beszélt, a magvető példázatát tanította és magyarázta a tanítványoknak. Ez a tanítás Isten Igéjének fontosságát hangsúlyozza az életünkben. Nem teremhetünk gyümölcsöt anélkül, hogy […]

A hit hallásból származik

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. (Róma 10:17) Ez az igevers nem azt mondja, hogy a hit “meghallásból” származik. A hallás szó ebben az esetben jelen idejű folyamatos cselekvésre utal. A hallás egy cselekvés, ami most történik. Az Isten Szavából származó hit olyan, mint a táplálékból nyert energia. Nem kell […]

2016. októberi hírlevél – A hívő hatalma

Van valaki az életedben, aki egyszerűen felborzolja az idegeidet? Ha igen, akkor meglepő lehet megtudnod, hogy nem maga az a személy okozza a feszültséget. Valaki más munkálkodik – a valódi ellenséged –, és felhasználja azt az embert, hogy utat találjon az életedbe. Szellemi háború zajlik, és hívőként ennek a tudatában kell lenned. A legtöbb keresztény […]

Védelem a megtévesztés ellen

Jézus így válaszolt nekik: “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!”  (Máté 24:4) A megtévesztés elkerülhető; ha nem így lenne, Jézus nem mondta volna, “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!” Sátán csak azokat tudja megtéveszteni, akik megengedik számára ezt. Az Efézus 6:11 azt mondja, hogy ” Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok […]

A hagyományok semlegesítik az Igét

És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét. (Márk 7:13) Az 5 Mózes 4:2 egyértelműen kijelenti: “Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból!”  Az Újszövetségben ugyanezt a gondolatot erősíti meg a Jelenések 22:18-19 – igen erőteljes büntetéssel hangsúlyozva azt. A vallásos emberek nagyon gyorsak abban, hogy megtartsák azt a […]

A világ gondjainak tövisei

Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. (Lukács 8:14) A harmadik embertípus, akiről Jézus a magvető példázatban tanított, nagymértékben jellemezi a Krisztus Testét napjainkban. Ezek a hívők befogadják Isten Igéjét, elkötelezetten és hűségesen kitartanak az üldözések idején, de […]

Megérteni Isten Beszédét

Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.  (Lukács 8:12) A magvető példázatában az első típusba sorolható ember Jézus leírása szerint az, aki nem érti Isten Igéjét. (Máté 13:19.) Mielőtt Isten Szava átjárná a szívedet bizonyos mértékű megértésre kell szert tenned […]

Isten Szava – használd célszerűen

A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. (Lukács 8:11) A magvető példázatban Jézus azt tanította, hogy a mag Isten Igéje, amit a szívünkbe vetünk és engednünk kell, hogy kifejlődjön, mielőtt felszabadulna belőle Isten ereje. Azt mondta, hogy az Ige magja négyfajta föld egyikébe vettetik, amely az emberi szív négy állapotát jelképezi. Az […]