Emlékszel Isten Szavára?

Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. (Lukács 24:8-9) Az asszonyokat két angyal üdvözölte, amikor Jézus sírjához jöttek és emlékeztették őket arra, amit Jézus próféciaként mondott, hogy fel fog támadni a halálból a harmadik napon. Amíg nem emlékeztek vissza Jézus szavaira, addig a halott Jézust keresték, […]

2016. októberi hírlevél – A hívő hatalma

Van valaki az életedben, aki egyszerűen felborzolja az idegeidet? Ha igen, akkor meglepő lehet megtudnod, hogy nem maga az a személy okozza a feszültséget. Valaki más munkálkodik – a valódi ellenséged –, és felhasználja azt az embert, hogy utat találjon az életedbe. Szellemi háború zajlik, és hívőként ennek a tudatában kell lenned. A legtöbb keresztény […]

Isten beszéde reményt ad

Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róma 15:4) Az emberek sok helyen keresik a reményt. Némelyek horoszkóphoz  vagy jövendőmondóhoz fordulnak, míg mások a házastársukhoz, barátaikhoz, vagy a kormány különböző hivatalaihoz. Ez a vers azonban világossá teszi, hogy az Írás az, ahonnét reménységünk jön. Természetesen […]

Isten élete

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:10) E helyen az életnek fordított görög szó a zoe. Jelentése: abszolút értelemben vett élet, vagy élet, ahogy Isten birtokolja azt. Mindenki, aki lélegzik, rendelkezik a fizikai értelemben vett élettel, de csak azok tapasztalják meg […]

A rossz társaság elkerülése

Ne tévelyegjetek: “A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!”  (1 Korinthus 15:33) Észrevetted már, hogy könnyebb súlyt felszedni, mint leadni? Hasonlóképpen könnyebb lerombolni a dolgokat, mint felépíteni, könnyebb beteggé válni, mint egészségesnek maradni, könnyebb lerombolni egy kapcsolatot, mint fenntartani azt. Úgy tűnik, hogy az általunk kívánt dolgokat nehezebb elérni, mint azokat, amelyeket szeretnénk elkerülni. Ugyanígy […]

Ismerd meg azt, ami a tiéd

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok. (Márk 7:21) Ezek a versek (21-23) tovább erősítik azt az igazságot, hogy a szívünk nem pusztán a szellemünket tartalmazza. Még a keresztények is küszködnek olyan dolgokkal, mint a gőg és a bolondság, melyekről Jézus azt mondja, hogy a szívből jönnek ki. Biztosan […]

A Szellem és a Szó egyek

A lélek [szellem] az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek [szellem] és élet. (János 6:63) Jézus azt állította, hogy az élet a szellemedből származik, nem a testedből. Ezeket az embereket oly mértékben uralta a fizikai életük, hogy egyáltalán nem értették meg Jézus szavainak szellemi jelentőségét. […]

Egyetlen Szó ereje

Mire ő így szólt: “Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. (Máté 14:29) “Gyere” – szólt az, Aki minden dolgot teremtett (János 1:3). Ennek az egyetlen szónak éppoly ereje volt, mint a Teremtéskor elhangzott szavaknak. Péter hullámokon járt az Úrtól származó szó erejével. Hasonlóan, bármely szó, amelyet Isten szól […]