Február 10. – A szeretet megelégedett

A  szeretet nem irigykedik. (1 Korinthus 13:4) Az Isten szerint való szeretet nem irigy. A szótár így határozza meg az irigységet: elégedetlen vágy vagy neheztelés, melyet mások tulajdona, teljesítménye vagy előnye vált ki. Egy személy, aki elégedetlen, vagy neheztel másokra, akiknek több tulajdona, tehetsége, vagy jobb munkája van, nem értékeli Isten szeretetét saját maga felé. Ha […]

Február 8. – Ő szeretett először

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1 János 4:19) Meglepő számomra, hogy mennyire elhanyagoljuk ennek az egyszerű és világos igének az igazságát. Isten nem azért szeret bennünket, amit teszünk – mi szeretjük Istent azért, amit értünk tett. A szellemi dolgokat illető valamennyi hibának itt található a sarkalatos pontja. Minden, amit teszünk, Isten […]

Február 6. – Az Istentől jövő szeretet

A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. (1. Korinthus 13:8.) Nagy különbség van a bukott ember szeretete és Isten szeretete között. A bűnös emberiség romlott természete nem férhet hozzá, nem értheti meg az isteni szeretetet. A Biblia […]

Mit kételkedsz?

Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. (1. Mózes 3:5) Ádám és Éva bűne a hitetlenség volt. A tiltott gyümölcsből való evés pusztán hitetlenségük megnyilvánulása volt, amely már jelen volt a szívükben. Miben kételkedtek? Két dolog […]

Isten szeret téged

Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” (Máté 18:14) A Biblia egyik legnagyobb, ugyanakkor az egyik legnehezebben felfogható igazsága, hogy Isten megkülönböztetett módon szeret bennünket.

A tapasztalat ereje

Erre ő így válaszolt: “Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” (János 9:25) Vietnamban Bibliatanulmányozást tartottam 8-10 ember részvételével. Minden remekül ment egészen addig, míg egy ember, aki ateistának mondta magát, fel nem tűnt. Ő egy amolyan Princeton (neves egyetem) intellektuel volt, aki egyszerűen ízekre szedett engem. Teljesen bolonddá tett az […]

Isten szeretetébe burkolva

Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. (Máté 24:12) Néhány embert próbáló időszakon mentem keresztül Vietnamban. Túl azon a nyomáson, amit minden katona megtapasztal a háborúban, én egy másfajta háborúval is küzdöttem. Eddig egy nagyon védett életet éltem, most pedig olyan, kísértésekkel és bűnökkel teli világban találtam magam, amiről azt sem tudtam, hogy […]

Egy szándékos áldozat

Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. (1. Mózes 22:9) A Lukács 18:8-ban Jézus az mondta, “Amikor az ember Fia eljön, vajon talál-e hitet a földön?” Hitet keres a hívőkben, és a hitünknek nagyobbnak kellene […]