Min gondolkodsz?

És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. (1. Mózes 22:5) Legtöbbünk számára nehézséget jelent feldolgozni azt a történetet, amikor Ábrahám feláldozza fiát, Izsákot Istennek. Nagyrészt az jelenti a nehézséget, hogy helytelenül azt gondoljuk: rendkívüli próbatétel volt ez Ábrahám számára. […]