Mint egy villámlás

Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján. (Lukács 17:24) Ez a vers, illetve a Máté 24:27-ben olvasható párhuzamos vers világossá teszi, hogy Jézus második eljövetele senki előtt nem lesz titok. Máté beszámolójából különösen az válik világossá, […]