Jézus – minden név felett való név

Hosszasan kérdezgette öt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. (Lukács 23:9) Amikor Heródes Jézust kérdezte, Ő alázatot tanúsított. Nem védte magát, és haragjának sem adott hangot az ellen az ember ellen, aki érzéketlenül megölette Bemerítő Jánost, aki Jézus unokatestvére és valószínűleg egyik legközelebbi barátja volt. Az Atyának való engedelmessége és alázata miatt Isten olyan nevet […]

Hit a Jézus nevében

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: “Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” (Lukács 10:17) Jézus nevének ereje és a tanítványok hite Jézus nevében a démonokat engedelmességre kényszerítette. Ezt az igazságot láthatjuk az Apcsel 19:13-17-ben, ahol bizonyos zsidó emberek Jézus nevét hívták segítségül, hogy démonokat űzzenek ki valakiből. Jézus nevét használták, […]

Az igazi ellenség

Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: “Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” (Márk 8:33) Jézus nem arra célzott, hogy Péter és Sátán egyazon személyek lettek volna. Azt jelentette ki, hogy Sátán inspirálta Péter szavait. Ezt a metaforát máshol is alkalmazta az Írás, például amikor […]