Isten szeretetének megosztása

Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Lukács 10:2) Általában azt gondoljuk, hogy az evangélista az, aki szenvedélyes módon az Úrhoz vezeti az embereket, de nem csak ő rendelkezik ezzel az elhívással. Minden hívőnek rendelkeznie kellene a lelkek iránti szenvedéllyel. Amikor bemutatjuk […]