József: a hatalmas hit embere

József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. (Máté 1:24) Jézus Krisztus születésekor olyan sok csodás dolog történt, hogy gyakran feledésbe merül József hite. Gondold csak át, hogy mekkora hite volt. Józsefnek. Miután az angyal megjelent Máriának, az Írásokban nem történik említés arról, hogy bármit […]