El tudod hinni?

És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.  (Lukács 1:18) Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak (6. vers), akik már sok éve imádkoztak gyermekért. Ugyanabba a csalódottságba és frusztráltságba kerültek, mint amibe mi is kerülhetünk, de továbbra is hittek Istenben. Az Úr […]

Mit kételkedsz?

Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. (1. Mózes 3:5) Ádám és Éva bűne a hitetlenség volt. A tiltott gyümölcsből való evés pusztán hitetlenségük megnyilvánulása volt, amely már jelen volt a szívükben. Miben kételkedtek? Két dolog […]

Belép a kétely, kilép a hit

Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: “Uram, ments meg!” (Máté 14:30) Péter a kétely miatt kezdett süllyedni. A 31. versben Jézus a kétely szót használta Péter félelmével kapcsolatban. A félelem egyszerűen negatív hit, illetve hit a gonoszban Isten jósága és szeretete helyett. Honnan származott ez a félelem? A 2. […]